Kvinne i grønnsakshagen sin

Slik overlevde alenemoren den tøffe hverdagen i Nepal

Sitarami Chaudhary, fra Bijauri i Nepal, ble etterlatt alene med to små barn, da mannen hennes døde av kreft. Barna mistet ikke bare en far, men familien mistet også en viktig forsørger. Å skaffe nok mat ble en tung oppgave for Sitarami og det var heller ingen lån å få.

Den tøffe hverdagen på landsbygda i Nepal

Sitarami dyrket grønnsaker hjemme for å mette barnas mager, men på grunn av de pågående klimautfordringene i Nepal, klarte hun ikke å dyrke nok mat. Variasjonen i det hun dyrket var også begrenset. Å skaffe inntekt til grunnleggende livsgrunnlag i Nepal, er ikke en enkel oppgave. Landet er sterkt preget av at befolkningen tvinges til utlandet for å skaffe seg arbeid. Hvert år forlater nesten 200.000 nepalske ungdommer Nepal på jakt etter levebrød. Mange jobber under slavelignende forhold og risikerer liv og helse for luselønn. Det er mange familier som kjemper en tung kamp for å skaffe nok mat og nok inntekter, men Sitarami var en av de heldige som fikk hjelp.

Klimatilpasning ble redningen

For tre år siden ble Sitarami med i et av Utviklingsfondets prosjekter. Før pleide hun å dyrke grønnsaker på en tradisjonell måte. Etter at hun fikk opplæring i klimatilpasset landbruk, har hun både dyrket mer variert og økt matproduksjonen. I tillegg til å sikre sin egen familie nok mat, selger hun agurker, bønner, chili og tomater på det lokale markedet.

I dag er jeg kjent som den mest vellykkede grønnsaksbonden i prosjektgruppa. Jeg har solgt jord, agurk og bønner. Nå har jeg akkurat startet med chili og tomater.

Sitarami
Kvinne vanner åker med vannkanne
Harald Herland

For Sitarami har deltagelsen i prosjektet satt livet på rett kurs igjen, etter at mannen døde og familiens liv ble snudd på hodet. De siste tre årene har hun til og med klart å investere i et nytt hus til seg selv og barna. I tillegg til at hun sparer hver måned, har hun mulighet til å betale ned på lånet med pengene hun tjener på å selge grønnsaker. Fritiden bruker hun til å engasjere seg i samfunnet og motivere andre til å investere i landbruk.

Endringene har vært enorme og bøndene er takknemlige for støtten de får. Uten denne støtten hadde det ikke vært mulig

Sitarami

Nå kan du investere i klimatilpasning i Nepal!

Gjennom vårt Nepal-fond, kan du investere i klimatilpasning for bøndene på landsbygda i Nepal. Som utviklingsinvestor bidrar du til at flere som Sitarami, kan få kunnskap og verktøy som trengs for å skape et godt livsgrunnlag for familien. Ikke bare styrkes matsikkerheten og inntektene, men familien blir ikke lenger tvunget ut på flukt til ukjente land — hvor de risikerer liv og helse.

Bli utviklingsinvestor

Som utviklingsinvestor i Nepal-fondet investerer du i mennesker ved å gi dem verktøyene og kunnskapen de trenger for å tilpasse seg klimaendringene. Vil du bidra til et godt livsgrunnlag for mennesker på landsbygda i Nepal? Bli utviklingsinvestor i dag.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.