Utviklingsministeren sammen med bønder i Malawi

Utviklingsministeren møter bønder i Malawi

Publisert .

Tirsdag 1. mars møtte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim malawiske småbønder som deltar i programmet Transform - et samarbeid mellom Utviklingsfondet, Kirkens Nødhjelp og NMBU.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim besøkte tirsdag et av prosjektområdene til Transform - et programsamarbeid mellom Utviklingsfondet, Kirkens Nødhjelp og NMBU. For en utviklingsminister som flere ganger har løftet fram matsikkerhet og klimatilpasning av landbruket som sin hjertesak ble nok møtet med malawiske bønder ekstra sterkt og motiverende.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim med Utviklingsfondets landdirektør i Malawi Sigbjørn Langvik

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim med Utviklingsfondets landdirektør i Malawi, Sigbjørn Langvik.

Småskalabønder gjør det viktigste arbeidet i verden, fordi de produserer mat til familiene sine og lokalsamfunnet sitt. Derfor fortjener de den sårt nødvendige støtten fra oss.

Anne Beathe Tvinnereim

Bøndene i førersetet

På forhånd hadde ministeren gitt tydelig beskjed om at det var bøndene hun var interessert i å treffe, og slik ble det. Sammen diskuterte de hvordan klimaendringene påvirker dyrkingsforholdene, og hvilke tiltak som må til for å kunne fortsette å dyrke nok mat i et endret klima. Tvinnereim utrykte tydelig begeistring for hva bønder som har fått tilgang til enkel jordbruksteknologi og opplæring i klimatilpasset jordbruk får til.

- Jeg blir så glad og så imponert, og disse bøndene er så stolte av den framgangen de har opplevd. Også vet de også hva mer de må få gjort for å koble seg til markeder, få solgt melka si, få enda mer næringsrik mat i magene til barna sine. Så her er vi på rett vei og så vet vi også hva mer som skal gjøres, så da er det egentlig bare å sette i gang, sier ministeren begeistret.

På spørsmål om hva hun mener blir viktig å fokusere på framover blir det igjen tydelig at det er bøndene selv som skal være i førersetet. I samtale med ministeren trekker bøndene særlig fram behovet for økt markedstilgang og bedre tilgang til innsatsfaktorer.

- Jeg tenker at nå skal vi høre på hva de bøndene har sagt om hva de trenger. Det kan handle om enkel teknologi, tilgang til bedre innsatsfaktorer, tilgang til veterinærtjenester. Men ikke minst det å koble dem til markeder så de kan selge sine varer lokalt og regionalt, og kanskje viktigst, det mange bønder nevnte var såkalt «added value», det å bearbeide varene sine littegran så de kan få litt ekstra inntekt for det de produserer, sier Tvinnereim.

Utviklingsminsterens møte med bønder i Malawi

NFYD

Den ferske klimarapporten maler et dystert bilde for matsikkerheten

Vi er nødt til å tenke litt annerledes rundt agronomi. Vi må gjøre landbruket mer robust og mer tilpasningsdyktig og sørge for at for eksempel såkorn er bedre tilpasset et endret klima. Og det vi vet her i Malawi er at før kom ekstremværet hvert 10 år, så kom det hvert 5 år, nå kommer det annenhvert år – minst. Så klimaendringene har kommet for å bli, de skyller bort avlinger, skyller bort gjødselen. Så vi må forske og lære bort nye teknikker som er mer klimatilpasset.

Utviklingsministeren har tydelig tanker om hva som blir viktig framover:

- Vi er nødt til å tenke litt annerledes rundt agronomi. Vi må gjøre landbruket mer robust og mer tilpasningsdyktig og sørge for at for eksempel såkorn er bedre tilpasset et endret klima. Og det vi vet her i Malawi er at før kom ekstremværet hvert 10 år, så kom det hvert 5 år, nå kommer det annenhvert år – minst. Så klimaendringene har kommet for å bli, de skyller bort avlinger, skyller bort gjødselen. Så vi må forske og lære bort nye teknikker som er mer klimatilpasset, sier Tvinnereim.

Verdens småbønder kan utrydde sult

Den banebrytene studien Ceres2030 slår fast at man kan klare å utrydde sult, samtidig som man håndterer klimakrisen, men da må man satse på småbonden. I dag er Norge et av landene som gir minst av bistanden til småbønder og matsikkerhet. Dette lover utviklingsministeren å gjøre noe med.

Minister i samtale med malawisk bonde
NFYD

Småskalabønder er ryggraden i økonomien og nøkkelen til å utrydde fattigdom.

Anne Beathe Tvinnereim

Hva skal Norge bidra med når det gjelder matsikkerhet og klimatilpasning?

Hun er ikke i tvil om at en økning til landbruksbistand er hennes og regjeringens prioritering:

- Norge har sagt at matsikkerhet og støtte til landbruk er en av hovedprioriteringene til regjeringen. Så vi skal øke støtten til landbruksbistand og matsikkerhet. Og i Malawi, som vi er nå, her har vi vært lenge og her skal vi fortsette å bidra.

Hun fortsetter:

- Norge vil vi skalere opp intervensjoner for å sikre at småskalabønder oppnår både matsikkerhet og økonomisk uavhengighet.

Er du enig i at Norge må gjøre mer for verdens småbønder?

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Norges nye utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim, har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder i utviklingsland må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Det haster.

Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Utviklingsfondet vil sørge for at hver signatur når helt frem til utviklingsministeren og resten av regjeringen.