Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Invester i rentbrennende ovner der strømnettet slutter

Invester i solceller der strømnettet slutter

Invester i biogass der strømnettet slutter

Utviklingsminister Tvinnereim på besøk i Etiopia

- Endelig konkret satsing på matsikkerhet

Regjeringen lanserte denne uken strategien «Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning». Samtidig har regjeringspartiene og SV kommet til enighet om statsbudsjett 2023, med økninger på viktige områder som klimatilpasning, regionalbevilgningen til Afrika og sivilt samfunn.

5 gode grunner til å investere i kvinner på landsbygda

Invester i kvinner som bekjemper sult

Vil du bidra til å bekjempe sult og urettferdighet? Som utviklingsinvestor gjør du småbønder bedre rustet mot klimaendringene. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre for å skape en bedre verden!

Invester i sterke kvinners framtid

Aksel Nærstad til minne

- Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Viktig og tidsriktig bidrag fra Norge

Regjeringen vil bidra med 40 millioner kroner til Food and Agriculture Organizations (FAOs) fond for såfrømangfold. Dette er et viktig og tidsriktig bidrag fra Norge for å styrke verdens matsikkerhet og bønders rettigheter, mener Utviklingsfondet.

5 gode grunner til å bli utviklingsinvestor i Somalia

Kvinne står foran frø i frøbank

5 gode grunner til å investere i frøbanker

Frø som har større motstandsdyktighet enn andre frø, gir bonden bedre avlinger og mer mat til sin familie. Her er fem grunner til å investere i frøbanker:

Ekte historierDen verste tørken på over 40 år

Frøbank

En annerledes bank