Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

addis ameromulunush beleteethiopiachildwomanfamilyfarmer

Ekte historierKampen for maten

Å dyrke mat i Etiopa er en kamp. Takket være kunnskap om klimatilpasning, lykkes flere med å dyrke mat.

Bir viser vekstene sine i Nepal — Klimatilpasning

Ekte historierSlik tilpasser Bir seg et endret klima

Klimatilpasning i Malawi

Ekte historierBønder i beinhard kamp for matsikkerhet

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

tomatoes field ethiopia

Slik øker perma-kjøkkenhager kvinners tilgang til mat og inntekt!

Matmangel er et utbredt problem på landsbygda i Etiopia. En perma-kjøkkenhage bidrar til å gi kvinner inntekt, som blant annet kan sikre mer mat og skolegang til barna.

Syklonen Freddy

Ekte historierSyklonen Freddy: Våre bønder mistet alt over natten

tomatoesfieldethiopia

En bedre verden er fullt mulig — når kvinner får like muligheter som menn!

Kvinner står for den største arbeidsbyrden i landbruket i utviklingsland, men har dårligere vilkår enn menn. Hadde de hatt bedre vilkår, ville de fått mulighet til å forbedre avlingene og tjene mer penger på det de produserer.

tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Ekte historierSolceller som øker matsikkerheten

Kvinne med barn på armen

Invester i vedbesparende ovner der strømnettet slutter

Invester i solceller der strømnettet slutter

Invester i biogass der strømnettet slutter

Utviklingsminister Tvinnereim på besøk i Etiopia

- Endelig konkret satsing på matsikkerhet