Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

Utviklingsfondet har mange prosjekter i Etiopia. Som utviklingsinvestor investerer du i konkrete prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling og bedre matsikkerhet.

tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Invester i sterke kvinners framtid

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge

Tro på lokale løsninger og anerkjennelse av lokal kunnskap har vært en grunnpilar i vårt arbeid i over 40 år. Arbeidet med å styrke vår målgruppes rettigheter har gitt oss mange læringspunkter, og vi ser også tilbake på gledelige suksesshistorier.

Kvinne i en frøbank

Kvinner, deltakelse og «empowerment». Hvordan skape og hvordan måle?

Cecilia: — Jeg har viet livet mitt til å støtte mitt lokalsamfunn.

Cecilia og hennes familie bor i en liten fjellbygd i området los Cuchumatanes. Her driver hun og familien med høns og sauer, og en kjøkkenhage med grønnsaker. Cecilia er en lederfigur i lokalsamfunnet sitt, og jobber for at kvinner skal organisere seg og kjenne til sine rettigheter – en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene.

Mor og barn

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Kvinne viser fram kaffe på egen gård

Kvinnekamp i kaffekoppen

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

Barn på vei til skolen

Ekte historierSlik får vi jentene tilbake til skolebenken!

På en skole, i Holeta i Etiopia, høres det sang fra klasserommene. Vi er her for å besøke Fanose Lalisa (17), som er leder for en ungdomsklubb — en klubb som har reddet mange unge jenter fra tidlig ekteskap.

Jenter med skolebøker

Ekte historierJentene som ikke får gå på skolen

Gruppe med kvinner smiler

Kvinner som investerer

I kvinnegruppene investerer kvinnene tid og penger i hverandre. Spare- og lånegrupper har blitt en viktig arena hvor kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket med å redusere vold, overgrep og diskriminering.

Ekte historierMange bekker små

To kvinner fra Guatemala

Kvinner er nøkkelen til bærekraft