Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

REDEmpowermentWomanToolsFarmerClimate adapted agricultureSmall Scale Farmerorganization

Slik svarer kvinnene om arbeidet for likestilling og deltakelse

Utviklingsfondets pågående spørreundersøkelse innen vårt arbeid med kvinners deltakelse i grasrotorganisasjoner, viser viktigheten av å styrke deres stemmer i beslutningsprosesser.

Kvinner i landbruket, Nepal

Kvinners avgjørende betydning i landbruket

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder vedhogst fra lokale skoger i Etiopia. Jo mer ved i ovnen, desto mer farlig røyk innendørs som i verste fall kan gi alvorlige luftveisinfeksjoner. Nå tar kvinnene tak i problemet og lærer seg å bygge vedbesparende ovner sammen med ungdommen i bygda.

Invester i sterke kvinners framtid

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge

Tro på lokale løsninger og anerkjennelse av lokal kunnskap har vært en grunnpilar i vårt arbeid i over 40 år. Arbeidet med å styrke vår målgruppes rettigheter har gitt oss mange læringspunkter, og vi ser også tilbake på gledelige suksesshistorier.

Kvinne i en frøbank

Kvinner, deltakelse og «empowerment». Hvordan skape og hvordan måle?

Cecilia: — Jeg har viet livet mitt til å støtte mitt lokalsamfunn.

Mor og barn

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Kvinne viser fram kaffe på egen gård

Kvinnekamp i kaffekoppen

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En dag vi hadde ønsket det ikke var behov for, men som i 2020 dessverre bare er blitt mer aktuell. Foreløpige rapporter tyder på at vold mot kvinner har økt kraftig også i utviklingsland som følge av korona-pandemien og nedstenging av samfunnet.

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

Barn på vei til skolen

Ekte historierSlik får vi jentene tilbake til skolebenken!

På en skole, i Holeta i Etiopia, høres det sang fra klasserommene. Vi er her for å besøke Fanose Lalisa (17), som er leder for en ungdomsklubb — en klubb som har reddet mange unge jenter fra tidlig ekteskap.

Jenter med skolebøker

Ekte historierJentene som ikke får gå på skolen

Gruppe med kvinner smiler

Kvinner som investerer