Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Kvinner som bygger ovner

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder vedhogst fra lokale skoger i Etiopia. Jo mer ved i ovnen, desto mer farlig røyk innendørs som i verste fall kan gi alvorlige luftveisinfeksjoner. Nå tar kvinnene tak i problemet og lærer seg å bygge vedbesparende ovner sammen med ungdommen i bygda.

Mindre avskoging og mer inntekt til familien

Vedbesparende ovner reduserer bruken av vedhogst med 40% sammenlignet med de gamle tradisjonelle ovnene. Det fører til mindre røyk i huset og mindre hogst i skogen. Prosjektet finansieres av våre investorer. Du kan selv investere i Etiopia-fondet og være en del av utviklingen av prosjektet. Ved å delta i prosjektet får kvinner og ungdom opplæring i å bygge og selge vedbesparende ovner i Etiopia. Opplæringen skaper også arbeidsplasser i landsbyer der arbeidsledigheten er høy. Kvinner og ungdom får både yrkesopplæring i noe som er nyttig for lokalsamfunnet og samtidig øker de sin inntekt. Med høyere inntekt har familiene råd til blant annet barnas skolepenger, medisinske utgifter og utvikling av egen matproduksjon.

Asnakech Zeleke (24) er en av kvinnene som tidligere har fått opplæring i å lage vedbesparende ovner. Sammen med ni andre kvinner lager og selger hun rentbrennende ovner. Det har gitt henne og sønnen en ekstra inntektskilde som de kan bruke til å kjøpe såfrø, jordbruksutstyr og gjødsel.

Asnakech Zeleke (24) er en av kvinnene som tidligere har fått opplæring i å lage vedbesparende ovner. Sammen med ni andre kvinner lager og selger hun rentbrennende ovner. Det har gitt henne og sønnen en ekstra inntektskilde som de kan bruke til å kjøpe såfrø, jordbruksutstyr og gjødsel.

Asnakech Zeleke har fått opplæring i å bygge ovner. Her er hun med sønnen sin.

Addis Aemero

«Familien min har nå tilgang til mer variert mat. Jeg har startet å gi sønnen min egg. Nå spiser vi minst tre ganger om dagen»

Asnakech Zeleke (24)

Slik gjennomføres ovn-prosjektet i Etiopia

Flere grupper med kvinner og ungdommer fikk i fjor opplæring i å lage vedbesparende ovner. Gruppene er allerede godt i gang med å selge ovnene videre til andre familier som trenger dem. I år skal våre partnere jobbe sammen med kvinnene for å øke salget av ovnene. De skal blant annet presentere produktet på lokale markedsdager og etablere kontakt med relevante bedrifter. Ved å investere i prosjektet kan du bidra til at kvinnene får solgt flere ovner og bedrer sin familieøkonomi. I tillegg får landsbyene mindre avskoging ved at stadig flere får tilgang til vedbesparende ovner.

Kvinne ved ovn

Asnakech skaper varme i hjemmet med den nye vedbesparende ovnen.

Addis Aemero

Vil du investere i slike prosjekter og bedre liv og helse til lokale samfunn i Etiopia?

Som utviklingsinvestor kan du investere i vedbesparende ovner og sørge for at flere familier får bedre inntekt, og at landsbyen får mindre avskoging. Våre prosjekter bidrar til en mer bærekraftig verden uten sult og urettferdighet. Du bestemmer selv hvor mye du vil investere hver måned og du mottar kvartalsrapporter som viser hvordan det går med prosjektet fra start til slutt.

Andre prosjekter i Etiopia

Henter prosjekter.

Ansatte Utviklingsfondet

Invester også i andre land

I Utviklingsfondet kan du investere i fem fond i fem forskjellige land. Gjør en forskjell i dag og bidra til en mer bærekraftig verden uten sult og urettferdighet.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.