Cecilia: — Jeg har viet livet mitt til å støtte mitt lokalsamfunn.

Cecilia og hennes familie bor i en liten fjellbygd i området los Cuchumatanes. Her driver hun og familien med høns og sauer, og en kjøkkenhage med grønnsaker. Cecilia er en lederfigur i lokalsamfunnet sitt, og jobber for at kvinner skal organisere seg og kjenne til sine rettigheter – en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene.

Bygdekvinner i Guatemala opplever vold og diskriminering

Cecilia er engasjert i en lokal gruppe som jobber for å styrke kvinners rettigheter og for å få flere kvinner inn i organisasjonsliv og politikk.

Mange kvinner i Guatemala opplever diskriminering, vold og begrenset tilgang til skole og utdanning. I enkelte områder er det fortsatt nesten 40 % av alle kvinner som ikke kan lese eller skrive. Selv om kvinner jobber i landbruket, har de ofte ikke rett til å eie jorda de driver. Og når mennene tilslutter seg karavanen av migranter som vil nordover til USA, er det kvinnene som blir igjen.

Les også:
Janet i Malawi engasjerer seg for å spre kunnskap om klimaendringene

Kvinner står i klimaendringenes frontlinje

Det tradisjonelle ansvaret kvinner ofte har for å ivareta familiens ernæring og husholdningen matproduksjon til eget forbruk, blir vanskeligere når orkan, tørke og flom inntreffer. Kvinners omsorgsansvar gjør også at de er mindre mobile og har vanskeligere for å flytte på seg under ekstremvær eller naturkatastrofer.

Kvinner har derfor en viktig rolle i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringene.

Jobber for utvikling i sitt lokalsamfunn

- Jeg har kjempa for å få utvikling, jeg har viet livet mitt til å støtte mitt lokalsamfunn. Jeg har gitt opplæring for å minimere volden mot kvinner, for at kvinner skal organisere seg og bli kjent med sine rettigheter, forteller Cecilia stolt om sin innsats for bygdesamfunnet.

I slike grupper som Cecilia forteller om får kvinner ny kunnskap, bygger opp selvtillit og lærer av hverandre, slik at de står sterkere sammen. De kan også drive spare- og lånegrupper slik at flere kvinner kan få mulighet til å starte opp små bedrifter og få mer økonomisk frihet. En bedre økonomisk situasjon gjør det igjen mulig å investere i klimatilpasningstiltak.

Les også:
Kolbjørn i Rogaland ønsker å ta bedre vare på jorda

For mye vann – eller for lite – ødelegger avlingene

Cecilia forteller hvordan hun merker konsekvensene av klimaendringene.

- I fjor rammet regnet jordbruket, husene og veiene. Det var oversvømmelser i elvene. Det var også mye vind som veltet maisplantene mens de var små, så de ikke gav avling. Det vi har merket i år, har vært at det har vært for lite regn, sier hun.

Hun forteller også hvordan hun har jobbet hardt for å gi sine tre barn bedre muligheter enn hun selv hadde.

- Jeg hadde mange drømmer, men jeg oppnådde dem ikke. En av disse var å bli lærer. Mine foreldre var bønder og vi var seks søsken. De var ikke i stand til å gi oss utdanning utover barneskolen. Jeg har kjempet for at mine barn skal gjennomføre studier. Begge mine eldste barn er lærere, men har ikke jobb. Den yngste går ennå på skolen, forteller Cecilia.

I hjemmet deres ser man at de har skaffet seg en viss levestandard. Huset er av murstein og har flere rom, de har en pickup med firehjulstrekk, de har antenne for internett og digital-tv. Kjøkkenet er lite, men bygget i en pen stil. Alt sammen er frukter av arbeidet i fjellet.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge mer enn dobler støtten til verdens småbønder

Norges utviklingsminister har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én globalt og at økt støtte må prioriteres. Nå krever vi handling!

Signer aksjonen og krev at Norge mer enn dobler den langsiktige støtten til verdens småbønder. Utviklingsfondet sørger for at hver signatur overbringes utviklingsministeren og resten av regjeringen.