Anders. melkebonde, Vestland

Anders: — Jeg gjør det for å øke verdien på jorda i et lenger perspektiv.

Anders Hopland er melkebonde i Fjaler kommune i Vestland fylke. Han har 25-30 kyr og leverer 240 000 liter melk i året.- For noen år siden utvidet jeg produksjonen på gården. Klimaendringene kom nærmere når jeg ble større.

Mer vann en økende utfordring

Med flere kyr trengte Anders mer areal. Men det våte været i kombinasjon med mye myrjord skapte utfordringer for vestlandsbonden.

- Nedbørmengden har blitt større og mer intens, sier Anders. Når det regner så kommer det mye mer regn på kort tid. Og når det først regner så varer det lenger. Før fikk jeg ikke panikk når det kom en regnby.

Les også: Janet forteller at flom nå rammer oftere og hardere

Måtte grave om

Sommeren 2017 regnet det så mye at Anders hadde store problemer med å komme ut og høste graset som skulle bli til fôr til dyrene. For å tilpasse seg økende nedbørsmengder, har Anders investert gjort store investeringer i jorda. For at vannet lettere skal renne unna har han grøftet og gravd om av to åkrene sine.

- Der er jo ganske uvanlig å gjøre det så drastisk. Egentlig bør dette være starten. Men det er jo dyrt.

- Jeg regner med at jeg selger gården når jeg etter hvert skal gi meg. Datteren er ikke interessert i å ta over. Mine investeringer har jeg gjort for å øke verdien på jorda i et lenger perspektiv.

Atle Lyngstad Ness

Alle trenger mat

Anders er svært opptatt av at vi bør ta i bruk de arealene vi har for å sikre norsk matforsyning. Og for at vi skal kunne produsere mat i hele landet må det være mulig å drive også utenfor de beste og mest lettdrevne områdene. Også på Vestlandet, hvor landskapet er mer utfordrende, jordlappene er små, og økende nedbørsmengder skaper nye utfordringer.

- Jeg ønsker at landbruk ble løftet som noe positivt og ikke kun en salderingspost når vi snakker om økonomi, sier Anders.

Fôrimport har han også tenkt på.

- Norsk kornproduksjon er ganske lav, og vi vet aldri fra år til år hva som kommer å kunne brukes til menneskemat og hva som går til fôr. Vi er sårbare når kornlageret vårt er på en båt! Dette vet jeg ikke sikkert, fortsetter han, men kanskje de vi importerer fra har mer bruk for det enn oss?

Les også: Tor Jacob har investert i utstyr som er mindre avhengig av perfekte værhold.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.