Bli utviklingsinvestor

Invester i sterke kvinners framtid

Publisert .

Vil du bidra til en bærekraftig framtid? Som utviklingsinvestor går dine månedlige bidrag til å gjøre småbønder bedre rustet mot et klima i endring. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre for å skape en bedre verden!

Bidra til en framtid med mer likestilling og rettferdighet

Kvinner står for over halvparten av arbeidet i landbruket. Likevel har de mye dårligere vilkår enn menn til å drive gård. I Malawi er det for eksempel ikke lov for en kvinne å eie jord.

Hvis kvinner hadde hatt samme tilgang til ressurser som menn – støtteordninger, oppdatert kunnskap, innsatsfaktorer, opplæring og mulighet til å eie land – så ville 100 til 150 millioner færre sulte, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk.

Bli utviklingsinvestor

For 20 år siden sultet jeg og familien min. Med klimatilpasning av landbruket kan jeg nå produsere seks ganger mer enn før.

Patricia, 52 år, Malawi

Som utviklingsinvestor går dine bidrag til

1. Spare- og lånegrupper

Gruppene gir kvinner opplæring i å etablere bedrifter og gir dem eget rom for å diskutere utfordringer, finne felles løsninger og få en sterkere stemme inn i lokale beslutningsprosesser.

2. Landbruksutstyr

Landbruksutstyr som traktor og redskaper forenkler hverdagen til kvinnene og deres arbeid i åkeren.

3. Klimatilpasning i landbruket

Opplæring i klimatilpasset landbruk sikrer at kvinner får bedre dyrkningsforhold i møte med ekstremvær og tørke.

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.