tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

Publisert .

Utviklingsfondet har mange prosjekter i Etiopia. Som utviklingsinvestor investerer du i konkrete prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling og bedre matsikkerhet.

Å styrke kvinnene!

Et av hovedmålene i Utviklingsfondets prosjekter er å styrke kvinners posisjon i samfunnet, fordi vi vet at dette er livsviktig for å utrydde sult og fattigdom. Her har du fem gode grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia.

1) Kvinner kan utrydde sult og fattigdom

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk vil mellom 100 og 150 millioner færre sulte, dersom kvinner får ressursene de trenger i landbruket. Likestilling og styrking av kvinners rettigheter er svært viktig for å hindre matkriser og fattigdom. Når kvinner får tilgang og kontroll over ressurser på lik linje som menn, viser erfaring at det får store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Les mer: En bedre verden er mulig når kvinner får muligheter
Tirunesh Mengesha er en av bøndene som er med i Utviklingsfondets prosjekter.

Tirunesh Mengesha er en av bøndene som er med i Utviklingsfondets prosjekter.

Addis Aemero

2) Vi trenger kvinner som påvirker samfunnet

Utviklingsfondet er opptatt av å gjøre kvinner bevisste på sin egen situasjon, og å mobilisere kvinner til deltakelse i lokalsamfunnet og samfunnsdebatten. For å redusere kjønnsgapet i landbruket jobber vi for å sikre kvinner tilgang på opplæring i bærekraftig landbruk og klimatilpasning, og øke kvinners tilgang til markeder slik at de kan selge sine produkter.

Les mer: Slik jobber vi med kvinner og deltakelse
Tre blide kvinner som er med i Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia.

Tre blide kvinner som er med i Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia.

Addis Aemero

3) Bærekraftig landbruk gir kvinner muligheter

Matmangel er et utbredt problem på landsbygda i Etiopia. Våre prosjekter bidrar til å gi kvinner inntekt, som blant annet kan sikre mer mat. Maten man ikke kan produsere selv, kan man kjøpe av andre på markedet. Det er viktig for å bedre helse og livskvalitet. I prosjekter der kvinner får opplæring i bærekraftig landbruk, er målet at familiene produserer et overskudd av mat, som de så kan selge videre på det lokale markedet. På den måten får kvinnene og lokalmiljøet muligheter til å bedre sitt livsgrunnlag.

Les mer: Perma-kjøkkenhager gir tilgang til mat og inntekt!
tomatoes field ethiopia

Når kvinner får opplæring i bærekraftig jordbruk, har det stor effekt på lokalmiljøet og matsikkerheten.

Addis Aemero

4) Mer inntekt til kvinnene gir bedre helse, bedre ernæring og sikrer skolegang til barna

I våre prosjekter får kvinner og ungdom opplæring blant annet i å bygge og selge ovner i Etiopia. Opplæringen skaper arbeidsplasser i landsbyer der arbeidsledigheten er høy. Kvinner og ungdom får både yrkesopplæring i noe som er nyttig for lokalsamfunnet og samtidig øker de sin inntekt. Med høyere inntekt har familiene råd til blant annet barnas skolepenger, medisinske utgifter og utvikling av egen matproduksjon.

Les mer: Kvinner som bygger ovner
Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

5) Som utviklingsinvestor i Etiopia er du med på å skape en bærekraftig framtid for kvinner

Vil du bidra til konkrete tiltak? Akkurat nå starter vi helt nye prosjekter i Etiopia-fondet og du kan bli utviklingsinvestor. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å investere og du får kvartalsrapporter slik at du kan følge med på utviklingen av prosjektene fra start til slutt. Investeringen kommer de kvinnelige bøndene til gode. En bedre verden er mulig — bidra og gjør en forskjell allerede i dag!

Bli utviklingsinvestor i Etiopia
Kvinne poserer triumferende

Belaeom fra Etiopia har hatt stor suksess gjennom prosjektene hun har deltatt i.

Invester i Etiopia

Bli utviklingsinvestor i Etiopia og gjør en forskjell!

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.