Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Invester i sterke kvinners framtid

Vil du bidra til en bærekraftig framtid? Som utviklingsinvestor går dine månedlige bidrag til å gjøre småbønder bedre rustet mot et klima i endring. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre for å skape en bedre verden!

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge

Kvinne i en frøbank

Kvinner, deltakelse og «empowerment». Hvordan skape og hvordan måle?

- Jeg har viet livet mitt til å støtte mitt lokalsamfunn.

Mor og barn

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Det klimasårbare landet Nepal preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Slike kriser fører til matmangel. For å skaffe seg levebrød, tvinges de mest sårbare menneskene på flukt. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter, har kvinnene på landsbygda i Nepal tatt grep i kampen for et bedre livsgrunnlag.

Kvinne viser fram kaffe på egen gård

Kvinnekamp i kaffekoppen

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

En mer rettferdig verden med mindre nød og fattigdom er mulig! En liten investering kan gi store ringvirkninger. Her er fem gode grunner til å investere i fond for å styrke kvinner!

Barn på vei til skolen

Ekte historierSlik får vi jentene tilbake til skolebenken!

Jenter med skolebøker

Ekte historierJentene som ikke får gå på skolen

Gruppe med kvinner smiler

Kvinner som investerer

Ekte historierMange bekker små

Femten år gamle Raruba har gått glipp av mye skolegang, fordi hun har måttet skaffe vann til familien. Endringer i klima har gjort det vanskeligere å få tilgang til nok og rent vann. Med støtte fra Utviklingsfondet har Rarubas landsby bygget en sisterne. Denne gjør det mulig å lagre vann når regnet først kommer.

To kvinner fra Guatemala

Kvinner er nøkkelen til bærekraft

Likestilling er en nøkkel til matsikkerhet

I en rapport fra 2016 retter Utviklingsfondet fokus på kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland.