Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge

Tro på lokale løsninger og anerkjennelse av lokal kunnskap har vært en grunnpilar i vårt arbeid i over 40 år. Arbeidet med å styrke vår målgruppes rettigheter har gitt oss mange læringspunkter, og vi ser også tilbake på gledelige suksesshistorier.

Kvinne i en frøbank

Kvinner, deltakelse og «empowerment». Hvordan skape og hvordan måle?

- Jeg har viet livet mitt til å støtte mitt lokalsamfunn.

Mor og barn

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Kvinne viser fram kaffe på egen gård

Kvinnekamp i kaffekoppen

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En dag vi hadde ønsket det ikke var behov for, men som i 2020 dessverre bare er blitt mer aktuell. Foreløpige rapporter tyder på at vold mot kvinner har økt kraftig også i utviklingsland som følge av korona-pandemien og nedstenging av samfunnet.

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

Barn på vei til skolen

Ekte historierSlik får vi jentene tilbake til skolebenken!

På en skole, i Holeta i Etiopia, høres det sang fra klasserommene. Vi er her for å besøke Fanose Lalisa (17), som er leder for en ungdomsklubb — en klubb som har reddet mange unge jenter fra tidlig ekteskap.

Jenter med skolebøker

Ekte historierJentene som ikke får gå på skolen

Gruppe med kvinner smiler

Kvinner som investerer

Ekte historierMange bekker små

To kvinner fra Guatemala

Kvinner er nøkkelen til bærekraft

Likestilling, fattigdom, sult og klimaendringer henger sammen og påvirker hverandre.

Likestilling er en nøkkel til matsikkerhet