Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Kvinner i landbruket, Nepal

Kvinners avgjørende betydning i landbruket

I hjertet av landbruket i det globale sør, står kvinner som en kraftig, men ofte oversett motor for vekst og stabilitet.

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Invester i sterke kvinners framtid

Vil du bidra til en bærekraftig framtid? Som utviklingsinvestor går dine månedlige bidrag til å gjøre småbønder bedre rustet mot et klima i endring. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre for å skape en bedre verden!

Kvinne i en frøbank

Kvinner, deltakelse og «empowerment». Hvordan skape og hvordan måle?

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge

Tro på lokale løsninger og anerkjennelse av lokal kunnskap har vært en grunnpilar i vårt arbeid i over 40 år. Arbeidet med å styrke vår målgruppes rettigheter har gitt oss mange læringspunkter, og vi ser også tilbake på gledelige suksesshistorier.

Cecilia: — Jeg har viet livet mitt til å støtte mitt lokalsamfunn.

Mor og barn

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Kvinne viser fram kaffe på egen gård

Kvinnekamp i kaffekoppen

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

En mer rettferdig verden med mindre nød og fattigdom er mulig! En liten investering kan gi store ringvirkninger. Her er fem gode grunner til å investere i fond for å styrke kvinner!

Barn på vei til skolen

Ekte historierSlik får vi jentene tilbake til skolebenken!

Jenter med skolebøker

Ekte historierJentene som ikke får gå på skolen

Tenåringsgraviditeter og tidlig ekteskap er noen av grunnene til at mange jenter i Etiopia ikke får gå på skolen. Koronapandemien forverrer situasjonen. Stengte skoler og et land i lockdown har ført til en økning i overgrep, men jentene får ikke hjelp.

Gruppe med kvinner smiler

Kvinner som investerer

Ekte historierMange bekker små