Invester i vanntilgang til en hel landsby

Pris: 2 500 kr
Julie Lunde Lillesæter

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. Hyppigere perioder med tørke gjør det gjør viktig å ta godt vare på vannet når det først regner. Gjennom dette prosjektet rehabiliterer vi tre lokale vannreservoarer slik at det igjen kan komme lokalsamfunnet til gode.

Rennende vann barn

Info om gaven

Somalia rammes ofte av alvorlig tørke, og de siste årene har situasjonen vært kritisk. I tørkerammede områder blir vann en knapp ressurs, spesielt for kvinner og barn som må gå stadig lengre strekninger for å hente vann hver dag. Gjennom dette fondsbeviset er du med å investere i rehabiliteringen av tre vannreservoarer slik at familier har tilgang til vann der de bor.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Somalia. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 2 500 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800