Invester i kardemomme-produksjon

Pris: 1 000 kr

I Guatemalas høyland lever mange av å dyrke kardemomme. I dette prosjektet investerer du i teknologi som gjør at bøndene kan tørke kardemommen sin og få mer penger for den på markedet.

Landskap i Guatemala

Info om gaven

Tørket kardemomme har høyere verdi enn råvaren og har en lengre holdbarhet. Mange bønder i Quiché vil dra nytte av å tørke kardemommen før salg, noe som gir dem muligheten til å selge den når prisene er høye og dermed øke inntekten til familiene sine. Likt kaffe, er kardemomme en vare med høy verdi, og dyrkingen av den har potensiale til å betydelig øke inntektene for bøndene.

Prosjektet vil bruke dine investeringer til å anskaffe en maskin til å tørke kardemomme. Denne maskinen vil ikke bare gi bøndene muligheten til å øke verdien av kardemommen på markedet, men den vil også ha positive klimaeffekter. Tradisjonell tørking av kardemomme krever mye ved, noe som er tidkrevende og bidrar til lokal avskoging. Den ønskede maskinen vil bli drevet av elektrisitet fra et lokalt vannkraftanlegg, og dermed redusere behovet for ved og fremme en mer bærekraftig produksjonsmetode.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Guatemala. Du kan til enhver tid følge om den investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 1 000 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800