Invester i frø som redder liv

Pris: 250 kr

Frøbankene i Somalia utgjorde store forskjeller under ekstremtørken i 2017.

De siste årene har regnsesongene sviktet gang på gang og mange har mistet avlingene sine. Gjennom dette prosjektet får tørkerammede bønder i Somalia tilgang frø og opplæring i klimatilpassede måter å dyrke mat på.

Mann som sår frø

Info om gaven

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å dyrke mat i Somalia. Sammen investerer vi i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Ofte kan enkle klimatilpasningsgrep utgjøre en stor forskjell.

Etter langvarig tørke står mange familier uten reserver av frø og penger. Derfor er dette prosjektet spesielt viktig akkurat nå. Din investering vil gi 40 familier tilgang til kvalitetsfrø og nødvendig jordbruksutstyr, slik at de kan starte matproduksjonen på nytt. Bøndene vil også motta opplæring i klimatilpasset landbruk for å bedre beskytte avlingene mot tørke.

Når avlingen er høstet, vil bøndene bli koblet til lokale markeder, slik at de kan selge overskuddet. Dette prosjektet er ikke bare en midlertidig nødhjelp; det legger også grunnlaget for langsiktig matsikkerhet og økonomisk stabilitet for lokalsamfunnet. Din investering vil være en avgjørende faktor for familiene i Daba-Gunbuur, og det vil bety mye for deres tilgang til mat i tiden som kommer.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Somalia. Du kan til enhver tid følge o investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 250 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800