Invester i opplæring i skogbevaring

Pris: 2 500 kr
Trestamme i Etiopisk regnskog
Harald Herland

Avskoging er et stort problem i Malawi som både reduserer naturens evne til å tilpasse seg ekstremvær og til å holde på karbon. I dette prosjektet kan du investere i plantingen av 4000 trær.

Kvinne planter tre

Info om gaven

I Malawi estimeres det at 33 000 hektar med skog forsvinner på grunn av avskoging hvert år. Det tilsvarer ca. 46 000 fotballbaner. I et av de to distriktene dette prosjektet foregår i, Machinga, har skogen minsket med over 17% siden år 2000 (Global Forest Watch, 2022). En av grunnene til avskogingen er at store deler av befolkningen er avhengige av å hente ved fra skogen til matlaging, eller av å selge kull på markedet for å tjene til livets opphold. Derfor er det både viktig å styrke mulighetene for inntekt på landsbygda, investere i ovner som krever mindre ved, spre informasjon om viktigheten av å ta vare på skogen og bidra til å plante skog igjen der den har forsvunnet.

Lokalsamfunn i de to distriktene Machinga og Ntchisi skal sette skogbevaring på dagsorden. Bønder skal først få opplæring i skogbevaring, jordforbedring og vannforvaltning. Deretter vil de få utdelt stiklinger fra ulike tresorter som de kan plante rundt åkeren sin. Blant annet frukttrær som kan bidra positivt til familienes ernæring, matsikkerhet, og inntekt. Til sammen skal bøndene dyrke 4000 trær rundt åkrene sine og på felles skogområder i landsbyen. En rekke myndighetsansatte vi også få opplæring i skogbevaring så de kan bistå lokalsamfunnene i å ta vare på skogen.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Malawi. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 2 500 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800