Invester i bønder som lærer opp bønder

Pris: 500 kr

Malawi rammes av lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær. Det skaper store utfordringer for bøndene. Ofte kan enkle klimatilpasningsgrep utgjøre en stor forskjell.

Såfrø og klimatilpamning

Info om gaven

Gjennom dette fondsbeviset investerer du i redskaper og opplæring som gjør det enklere for fattige småbønder å drive bærekraftig landbruk. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter, og la dem vokse sammen med andre sorter de trives med – er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bønder får kunnskap om dette.

Og du - når Utviklingsfondet lærer opp en bonde i klimatilpassede måter å dyrke på, lærer den bonden opp 15 nye bønder. Det gjør ringvirkningene av din investering stor!

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Malawi. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 500 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800