Invester i markedstilgang for kvinnelige entreprenører

Pris: 250 kr
Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Gjennom dette prosjektet bidrar du til å gi kvinner og ungdom som har fått opplæring i å bygge vedbesparende ovner, støtte til å få solgt disse ovnene på markedet.

Trestamme i Etiopisk regnskog

Info om gaven

På landsbygda i Etiopia lages mat ofte på tradisjonelle vedovner som bruker store mengder ved, og det er en av hovedårsakene til lokal avskoging. Men små tiltak kan utgjøre en stor forskjell for lokalbefolkningen.

Gjennom dette fondsbeviset bidrar du til å gi kvinner og ungdom som har fått opplæring i å bygge vedbesparende ovner, støtte til å få solgt disse ovnene på markedet. Ovnene bruker mye mindre ved enn de tradisjonelle ovnene og bidrar derfor til å bevare lokale skogressurser. Samtidig får kvinner og ungdom økt inntekt og en sterkere stemme både i hjemmet og på markedet.

Ved å investere i dette prosjektet kan du bidra til at kvinnene selger flere ovner, forbedrer familiens økonomi og reduserer avskoging i landsbyene.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Etiopia. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 250 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800