Invester i opplæring i klimatilpasset jordbruk

Pris: 250 kr
Kvinne står på en stor slette
Kristoffer Nyborg

Gjennom opplæring i klimatilpasset jordbruk får bønder i Somalia lære hvordan de kan få mest mulig ut av jordlappen sin og gjøre den motstandsdyktig mot klimaendringer.

Såfrø og klimatilpamning

Info om gaven

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. Sammen investerer vi i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Ofte kan enkle klimatilpasningsgrep utgjøre en stor forskjell.

Mangfold av grønnsaker i åkeren er viktig av mange årsaker. For familien som dyrker den sørger mangfoldet for tilgang på flere matgrupper. Det gir bedre ernæring og helse, men også et mer variert utvalg å selge på markedet. Ikke minst er mangfold i frø og plantesorter klimatilpasning i praksis! En variert åker gir en større buffer når tørken kommer uventet, eller man opplever flom eller plantesykdommer.

Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse sammen med andre sorter de trives med. I tillegg får bøndene opplæring i hvordan bevare fuktigheten i jorda og bruke organisk gjødsel og insektkontroll som ikke skader miljøet.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Somalia. Du kan til enhver tid følge o investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 250 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800