Invester i biogass til matlaging

Pris: 250 kr
Barn leier to kuer langs landevei
Harald Herland

Viste du at det er mulig å gjøre kumøkk om til energi som kan brukes til matlaging? Det krever ikke avansert teknologi, men skaper en verden av forskjell i landsbyer i Nepal der all mat lages på ved.

Mann ser opp mot taklampe

Info om gaven

Biogassteknologien omgjør enkelt kumøkk til gass som kan brukes til matlaging – på den måten kan man redusere avskogningen som kommer med vedfyrte ovner!

Biogassteknologi er en av de mest miljøvennlige og bærekraftige teknologiene knyttet til landbruk. Ikke bare har det positive effekter for miljøet når skogen får bestå og CO2-utslippene synker, men det har også store fordeler for helsa. Når vedfyringen reduseres, reduseres også mengden skadelig røyk i hjemmet noe som gir et bedre inneklima.

Gjennom dette fondsbeviset bidrar du til å bevare lokale skogressurser og gi familier i Nepal bedre inneklima, alt gjennom en investering i biogass.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Nepal. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 250 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800