Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Kvinne i naturomgivelser

Nancy: — Jeg blir redd hver gang det kommer regn.

Nancy Charlotte Porsanger Anti tok over reindriften etter faren sin da hun var 19. Nå er hun litt over 40, og har tre egne barn. Hun og ektefellen lever av reindrift i Čorgaš-distriktet, og flytter reinen mellom vinterbeite i Tana-dalen og sommerbeite på Nordkinn-halvøya.

Mann står forran høyball

Einar: — Vi var helt uforberedt.

Tor Jacob: — Vi dyrker mange ulike planter, slik at det er større sjans at noen trives uansett vær.

Kolbjørn: — Jeg er ikke i tvil om at klimaet endrer seg.

Frøydis: — Vi må se matproduksjonen i et evighetsperspektiv. Mat vil alltid være noe vi vil trenge.

Frøydis Haugen har et melkebruk på Lindås i Hordaland. Etter å ha vært vestlandsbonde i 14 år og nestleder i Norges Bondelag siden 2017 har hun gjort seg opp noen klare tanker om hva klimaendringene betyr for norsk matproduksjon.

Anders: — Jeg gjør det for å øke verdien på jorda i et lenger perspektiv.

Ruth: — Det er viktig å beskytte skogen. Den hjelper oss å ta vare på vannet.

Ruth Chakula er 43 år gammel og mor til fire barn. Hun er ugift og driver sin egen gård i landsbyen Samu. Det ligger ikke langt i fra hovedstaden Lilongwe, men her er det foreløpig dårlig tilgang til moderne teknologi. Landsbyen har ikke tilgang til strøm, og vann må hun hente i en brønn et stykke unna huset.

Witness: — Regnet kommer til feil tid. Det gjør det vanskeligere å drive gård.

Esther: — Alt vi har kommer fra regnet.

Jane: — Det er mye mer jorderosjon nå enn før, på grunn av klimaendringene.

Anastazia: —si Min drøm er å skaffe meg mer land slik at jeg kan dyrke enda flere plantesorter.

Anastazia Chavula (41) har for lengst lagt om jordbruket på gården sin. Klimatilpasning er en nødvendighet her. Det er over ti år siden folk i landsbyen først la merke til endringene. Regntiden kommer ikke når den skal, og det regner uregelmessig. Den nedarvede kunnskapen fra tidligere generasjoner er ikke så nyttig som den engang var. Det betyr at bøndene i området er nødt til å tenke nytt.

Frykter barna skal arve en ørken

Janet: — Huset mitt ble vasket vekk av flom.

Det forteller 26 år gamle Janet Shawa. Siden har hun bodd i et trangt butikklokale sammen med mannen og deres to barn. Landsbyen de bor i heter Matchonesa og ligger nord i landet.

Daminao: — Nå kan jeg høste 18 til 20 sekker med mais. Før var det bare rundt ti.

Laston: — Når jeg kombinerer husdyrgjødsel og vanlig gjødsel får jeg veldig gode avlinger.