Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder vedhogst fra lokale skoger i Etiopia. Jo mer ved i ovnen, desto mer farlig røyk innendørs som i verste fall kan gi alvorlige luftveisinfeksjoner. Nå tar kvinnene tak i problemet og lærer seg å bygge vedbesparende ovner sammen med ungdommen i bygda.

Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Ekte historierSolceller som øker matsikkerheten

Kvinne med barn på armen

Invester i vedbesparende ovner der strømnettet slutter

Invester i solceller der strømnettet slutter

Invester i biogass der strømnettet slutter

Utviklingsminister Tvinnereim på besøk i Etiopia

- Endelig konkret satsing på matsikkerhet

Regjeringen lanserte denne uken strategien «Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning». Samtidig har regjeringspartiene og SV kommet til enighet om statsbudsjett 2023, med økninger på viktige områder som klimatilpasning, regionalbevilgningen til Afrika og sivilt samfunn.

5 gode grunner til å investere i kvinner på landsbygda

Invester i kvinner som bekjemper sult

Invester i sterke kvinners framtid

Aksel Nærstad til minne

22. oktober døde Utviklingsfondets tidligere kollega Aksel Nærstad etter noe tids sykdom. Utviklingsfondet og Spire skriver her noen ord til minne av våre kjære kollega.

Patricia: — Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Viktig og tidsriktig bidrag fra Norge

Regjeringen vil bidra med 40 millioner kroner til Food and Agriculture Organizations (FAOs) fond for såfrømangfold. Dette er et viktig og tidsriktig bidrag fra Norge for å styrke verdens matsikkerhet og bønders rettigheter, mener Utviklingsfondet.

5 gode grunner til å bli utviklingsinvestor i Somalia

Kvinne står foran frø i frøbank

5 gode grunner til å investere i frøbanker