Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Invester i kvinner som bekjemper sult

Vil du bidra til å bekjempe sult og urettferdighet? Som utviklingsinvestor gjør du småbønder bedre rustet mot klimaendringene. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre for å skape en bedre verden!

Invester i sterke kvinners framtid

Aksel Nærstad til minne

Patricia: — Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Viktig og tidsriktig bidrag fra Norge

Regjeringen vil bidra med 40 millioner kroner til Food and Agriculture Organizations (FAOs) fond for såfrømangfold. Dette er et viktig og tidsriktig bidrag fra Norge for å styrke verdens matsikkerhet og bønders rettigheter, mener Utviklingsfondet.

5 gode grunner til å bli utviklingsinvestor i Somalia

Kvinne står foran frø i frøbank

5 gode grunner til å investere i frøbanker

Frø som har større motstandsdyktighet enn andre frø, gir bonden bedre avlinger og mer mat til sin familie. Her er fem grunner til å investere i frøbanker:

Ekte historierDen verste tørken på over 40 år

Frøbank

En annerledes bank

Ekte historierCarmen dro med mannen i frøbanken

Visste du at noen kan ta patent på tomatplanten din?

Har du også blitt bitt av plantetrenden? Da er du ikke alene. Vi har alle et forhold til frø og planter, på ett eller annet vis. Men visste du at det er mulig å ta patent på planter og såfrø?

Lokal innflytelse beskytter urskogen i Etiopia

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge

Tro på lokale løsninger og anerkjennelse av lokal kunnskap har vært en grunnpilar i vårt arbeid i over 40 år. Arbeidet med å styrke vår målgruppes rettigheter har gitt oss mange læringspunkter, og vi ser også tilbake på gledelige suksesshistorier.

Kvinne i en frøbank

Kvinner, deltakelse og «empowerment». Hvordan skape og hvordan måle?

Bistandsarbeid i et konfliktfylt Etiopia