Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Bonde i åker

- Jeg bearbeider jorda så lite som mulig.

Henrik Kjeldsen driver med kornproduksjon i Ulefoss i Vestfold og Telemark. Han dyrker også oljevekster, erter og åkerbønner. Henrik ønsker å spille på lag med naturen, og la for flere år siden om driften sin for å ta bedre vare på jorda. Han pløyer ikke lenger, men sår direkte i fjorårets stubb. I tillegg har han grønt plantedekke i åkeren så stor del av året som mulig.

Mann står forran høyball

- Vi var helt uforberedt.

- Vi dyrker mange ulike planter, slik at det er større sjans at noen trives uansett vær.

- Jeg er ikke i tvil om at klimaet endrer seg.

- Vi må se matproduksjonen i et evighetsperspektiv. Mat vil alltid være noe vi vil trenge.

Frøydis Haugen har et melkebruk på Lindås i Hordaland. Etter å ha vært vestlandsbonde i 14 år og nestleder i Norges Bondelag siden 2017 har hun gjort seg opp noen klare tanker om hva klimaendringene betyr for norsk matproduksjon.

- Jeg gjør det for å øke verdien på jorda i et lenger perspektiv.

Kvinner står foran kaffeplanter

5 grunner til å investere i grønne mikrolån

Vil du gjøre en god investering som kommer de mest sårbare familiene til gode? Hos Utviklingsfondet kan du investere i prosjekter som er selve nøkkelen til det vi alle drømmer om — en mer bærekraftig og rettferdig verden. Her er fem grunner til at du bør bli utviklingsinvestor og investere i grønne mikrolån.

Mann og barn viser frem kaffeplanter

Slik senker vi de hvite flaggene i Guatemala

Kvinne med åndedrettsvern kjøper bananer på markedet

Hvordan mikrolån gir kvinner muligheter på markedet

Kvinne veiver med et hvitt flagg

Korona skaper nød i Guatemala

Det er viktig å beskytte skogen. Den hjelper oss å ta vare på vannet.

Ruth Chakula er 43 år gammel og mor til fire barn. Hun er ugift og driver sin egen gård i landsbyen Samu. Det ligger ikke langt i fra hovedstaden Lilongwe, men her er det foreløpig dårlig tilgang til moderne teknologi. Landsbyen har ikke tilgang til strøm, og vann må hun hente i en brønn et stykke unna huset.

Regnet kommer til feil tid. Det gjør det vanskeligere å drive gård.

- Alt vi har kommer fra regnet.

– Vi rammes også av klimaendringer her. Men vi klarer å dyrke ulike vekster. Vi har begynt å plante i groper fordi det gir større avlinger. Gropene bevarer fuktigheten bedre, forteller Esther mens hun viser fram maisplantene på gården sin.

Det er mye mer jorderosjon nå enn før, på grunn av klimaendringene.

- Min drøm er å skaffe meg mer land slik at jeg kan dyrke enda flere plantesorter.