5 gode grunner til å investere i kvinner på landsbygda

Publisert . | Oppdatert

Om kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter reduseres med 100 til 150 millioner. Her er fem gode grunner til å investere i kvinner på landsbygda.

1) Å styrke kvinners økonomiske muligheter

Kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, men har gjennomgående dårligere vilkår enn menn. Det resulterer i at selv om kvinnene jobber mer i åkeren, har de færre ressurser til å drive landbruk. Ved å gi kvinner tilgang til spare- og lånegrupper, markeder og jordbruksopplæring, reduserer man fattigdom og øker den økonomiske veksten i landet.

2) Likestilling på landsbygda

For å skape et rettferdig liv for kvinner, må vi redusere forskjellene mellom kvinner og menn. Tidlig ekteskap og lite utdanning er et stort problem i landene der vi jobber. Ved å bryte disse kulturelle begrensningene minsker antallet tidlige ekteskap og graviditeter. Opplæring og kunnskap om egne rettigheter har stor påvirkning på kvinners muligheter i lokalsamfunnene.

3) Kvinner står sterkere sammen

Kvinnegrupper har blitt en viktig arena hvor kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket med å redusere vold, overgrep og diskriminering. Kvinnene som har deltatt i prosjektene forteller at de har fått økte inntekter, større selvstendighet og bedre ernæring i familien.

4) Mer innflytelse i samfunnet

Kvinner på landsbygda har mindre deltakelse og innflytelse på lokale beslutningsprosesser enn menn. Kvinnegrupper gir kvinnene rom til å bli bevisst over sin egen situasjon og styrke sin stemme. Disse felleskapene kan bidra til et styrket lokaldemokrati der kvinner i større grad blir hørt.

5) Kvinnekamp er klimakamp

Klimakrisa rammer på ingen måte rettferdig. Når avlingene går tapt kan en familie fort bli nødt til å velge om de må ta sønnen eller datteren ut av skolen. Kvinner har globalt sett mindre tilgang på å eie egen jord og er i større grad avhengige av naturressurser. Med klimaendringene er det disse ressursene som rammes hardest. I Utviklingsfondets prosjekter får kvinner opplæring i klimatilpasset jordbruk, slik at de kan få bedre dyrkingsforhold og økte avlinger selv om klima endrer seg.

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.