Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Solceller som øker matsikkerheten

I den lille landsbyen Sikre i Nepal bor det 15 familier som er helt avhengige av maten de selv dyrker. Takket være solcelleteknologi har de trygget matsikkerheten i landsbyen.

Mat året rundt

Innbyggerne i Sikre har tidligere bare kunnet dyrke i vekstsesongen, fordi det manglet irrigasjon som sørger for tilførsel av vann når det ikke er nedbør. Utviklingsfondet satte i gang et prosjekt i denne landsbyen i fjor for å løse problemet. Ved å koble en solcelledrevet pumpe til elven Ghos Khola, som er landsbyens nærmeste elv, kan bøndene nå føre vann til sine avlinger året rundt.

Teknologi som sikrer mat når klimaendringer truer

Takket være solcellepumpen har landsbyen trygget matsikkerheten og familiene er mindre påvirket av det usikre værmønsteret, som gjør avlingene svært sårbare. Med enkel teknologi har man dermed bygget ut irrigasjonskanaler som går direkte til familienes åkre. Slik kan innbyggerne både høste mat til seg selv og sikre seg inntekt ved å selge maten videre på det lokale markedet. Dette prosjektet har også blitt gjennomført av våre partnere i andre deler av Nepal og har vært et viktig tiltak for å øke matsikkerheten i lokale samfunn. Takket være solcelleteknologi kan de nå dyrke nok, næringsrik mat i landsbyen sin. Vil du bidra i neste solcelleprosjekt?

Her ser du den solcelledrevne pumpen koblet til elven Ghos Khola i landsbyen Sikre.

Her ser du den solcelledrevne pumpen koblet til elven Ghos Khola i landsbyen Sikre.

Utviklingsfondet

Nå har du muligheten til å bli med som investor!

Som utviklingsinvestor i Nepal investerer du i konkrete prosjekter for å tilrettelegge for både strøm og vanntilgang, slik at bøndene kan dyrke mat større deler av året og øke sin egen inntekt og matsikkerhet. Du bestemmer selv hvor mye du vil investere månedlig og du får kvartalsrapporter som viser hvordan det går med prosjektene fra start til slutt. Bli med i utviklingen av en bærekraftig framtid uten sult og urettferdighet.

Bli utviklingsinvestor i dag!

Invester i konkrete prosjekter for å tilrettelegge for både strøm og vanntilgang, slik at bøndene kan dyrke mat større deler av året og øke sin egen inntekt og matsikkerhet.

Prosjekter i Nepal

Henter prosjekter.

Ansatte Utviklingsfondet

Invester i flere land

Invester i flere prosjekter. Utviklingsfondet har fem fond i fem forskjellige land, hvor du kan investere i bærekraftig utvikling.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.