Utviklingsminister Tvinnereim på besøk i Etiopia

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) besøkte Utviklingsfondets prosjekter i Gimbichu, 9 mil øst for Etiopias hovedstad Addis Abeba.

- Gjennom besøket kunne Utviklingsfondet og våre partnere vise fram vår helhetlige tilnærming til hvordan vi styrker småbønder og lokalsamfunn på landsbygda, sa Ulf Flink, Utviklingsfondets landdirektør i Etiopia og Somalia.

Utviklingsfondets arbeid i området innebærer klimatilpassede landbruksmetoder, styrking av bøndenes tilgang til markeder og mikrofinans, og mulighet til å etablere små bedrifter, samt støtte av kvinne- og ungdomsgrupper.

- Gjennom intervensjonene våre knytter vi lokalsamfunnene til offentlige tjenester, inkludert kvalitetsfrøforsyning og andre landbruksprodukter. Dette er i tråd med overordnede regjeringsprioriteringer relatert til bærekraftig landbrukspraksis, og bidrar til fattigdomsbekjempelse, sa Flink.

Ulf Flink

Ulf Flink, Utviklingsfondets landdirektør i Etiopia og Somalia.

Klimatilpasset landbruk

I Etiopia jobber Utviklingsfondet med lokale partnere, blant andre iDE – en internasjonal NGO som jobber med å forbedre levebrød på landsbygda gjennom styrkede markedskoblinger, og verdikjedeutvikling. Gjennom klimatilpasset landbruk arbeider vi for å styrke produksjon av hvete, teff, bygg og kikerter. Småbøndene i området får tilgang til landbruksteknologi og -praksis som frø og gjødsel, gjennom lån til fattige landlige husholdninger.

De klimatilpassede landbruksteknikkene som minimal jordbearbeiding, naturlig gjødsel og tørke/skadedyrtolerante frø har forbedret avlingene for småbøndene i området. Det har også blitt opprettet kooperativer og lokal frøbank, slik at bøndene får tilgang til såfrø som de ikke kan få tak i på lokale markeder.

Kikertproduksjon utfordret av sykdom

Produksjonen av kikerter og linser gir industrielle avlinger av høy verdi. Men en kikertsort har vært utfordret av visnesykdom, som har påvirket produksjonen i hele regionen. Utviklingsfondet samarbeider her med SP CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center), regjeringen i Etiopia og bøndene for å gjøre forsøk og utvikle tolerante og tilpassede varianter av kikerter. Dette vil på sikt gjøre bøndene i stand til å oppskalere produksjonen, som igjen vil forbedre matsikkerhet og småbøndenes levebrød.

Kvinner får opplæring i kjøkkenhager

Underernæring og matusikkerhet er et stort problem i regionen. Sammen med den etiopiske regjeringen og lokale partnerorganisasjoner fremmer Utviklingsfondet opprettelse av kjøkkenhager. Disse bidrar til næringsmangfold som igjen gir bedre helse, samt gir inntekt til kvinnene som kan selge det de dyrker.

Gjennom prosjektet får kvinnene:


- teknisk støtte og tilgang til frø som kan gi næringsrike grønnsaker i kjøkkenhagene.
- trening i ernæring og omsorgspraksis som bidrar til et mer balansert kosthold, spesielt for barn og ammende kvinner.
- en tilkobling til frøforhandlere slik at de kan dyrke etiopisk grønnkålbeterot, gulrot og poteter.

Grupper for kvinner, ungdom og personer med funksjonsnedsettelser

Utviklingsfondet jobber med økonomisk og sosial empowerment av fattige og marginaliserte kvinner. De får tilgang til spare- og lånegrupper og lån fra bygdefinansieringsforeninger, som fører til inntektsgenerering. De deltar også i kapasitetsstyrkende opplæring i økonomiske, sosiale og menneskerettigheter, samt forretningsutvikling.

Ungdom og personer med funksjonsnedsettelser deltar også i grupper som er spesielt tilrettelagt for dem. Der lærer de om inntektsskapende aktiviteter, forretningsutvikling- og ledelse, og får støtte til f.eks. saue- og okseoppdrett, og planteproduksjon på leide tomter.