Bli utviklingsinvestor

Invester i solceller der strømnettet slutter

Invester i solceller der strømnettet slutter

3 millioner lever uten strøm i Nepal.

Det gjør det vanskelig å produsere mat i tørketiden.

I mange landsbyer i Nepal er det mulig å pumpe vann til åkrene fra nærmeste elv, men det trenges strøm – og store deler av Nepals landområder er ikke koblet på strømnett. Da er solcellepanel en god løsning.

Gjennom Utviklingsfondet har småbøndene i landsbyen Sikre fått mer stabil tilgang til vann. Som utviklingsinvestor kan du bidra til at flere landsbyer får vannpumper drevet av solceller.

Jeg kan bare dyrke korn i regntiden. Vi har ingen måte å benytte oss av vannet i elva som renner nedenfor landsbyen. Hvis vi hadde hatt en vannpumpe, kunne jeg dyrket mat store deler av året.

Hira Bahadur Rakhan

Vil du vite mer om solcelleprosjekter i Nepal?

Bli utviklingsinvestor i dag!

Invester i konkrete prosjekter for å tilrettelegge for både strøm og vanntilgang, slik at bøndene kan dyrke mat større deler av året og øke sin egen inntekt og matsikkerhet.