Vannpumpe drevet av solenergi

Vann er helt nødvendig for å produsere nok mat. I landsbyen Sikre er det mulig å pumpe vann til åkrene fra nærmeste elv, men det trenges strøm – og store deler av Nepals landområder er ikke koblet på strømnett. Da er solcellepanel et godt alternativ!

Hvordan kan solcelledrevne-pumper øke matsikkerheten på landsbygda i Nepal?

I landsbyen Sikre lever 15 familier av det de selv produserer. På grunn av manglende irrigasjon kan de kun dyrke i vekstsesongen, og med et stadig mer usikkert værmønster blir også disse avlingene mer sårbare. Ved å koble en solcelledrevet pumpe på den nærmeste elva, Ghos Khola, og bygge irrigasjonskanaler ut på åkrene, kan bøndene dyrke også utenom sesongen. På den måten kan de høste mat som de både kan spise og selge større deler av året. Våre partnere har god erfaring med dette tiltaket fra andre liknende lokalsamfunn i Nepal.

Slik gjennomføres prosjektet

Først vil Utviklingsfondets partner koordinere og planlegge med målgruppen og lokale myndigheter for å sørge for at prosjektet får best mulig effekt. Deretter vil de 15 familiene i Sikre gå sammen om å samle materialer lokalt, mens våre partnere vil stille med det familiene ikke kan skaffe. Slike samarbeid bidrar til å sikre eierskap og bærekraft. Solcellene skal så installeres og det skal settes ned lokale komiteer som vil se etter vedlikehold og drift av pumpen og solcellene.

Hira Bahadur Rakhan er en av bøndene i Sikre som vil ha glede av prosjektet. Han og familien har ca. 5 mål med land som de dyrker. På grunn av manglende irrigasjon kan de kun dyrke mat 3 måneder i året. Hira er derfor nødt til å forlate familien for å lete etter arbeid i India store deler av året.

Vannet pumpes ut ved hjelp av solceller og ledes til bøndenes åkere.

Harald Herland

Jeg kan bare dyrke korn i monsunen siden vi ikke har noen måte å benytte vannet i elva som renner nedenfor landsbyen utenfor sesongen. Hvis vi hadde hatt irrigasjon kunne jeg dyrket store deler av året og ville ikke vært avhengig av å dra til India for å forsørge familien.

Hira Bahadur Rakhan

Invester i strøm og vanntilgang i Nepal

Vil du investere i varig tilgang på strøm og vann slik at bøndene i Sikre kan dyrke mat større deler av året og øke sin egen inntekt og matsikkerhet? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Nepal.