Småbønder i Malawi har ofte lite jord de kan dyrke maten sin på. Lengre tørkeperioder og hyppigere ustabilt regnvær har ført til nye utfordringer for bøndene. Utviklingsfondet har, siden vi startet vårt arbeid i Malawi i 2006, jobbet spesielt for å øke småbønders kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene, for derved å bidra til økt mat- og ernæringssikkerhet i landet.

Nøkkelfakta

- Hovedstad: Lilongwe
- Befolkning: 18 millioner
- HDI: Malawi er rangert på 170. plass, med en score på 0,614 på FNs likestillingsindeks (til sammenligning så er Norges score 0,053)*

*UNDP Human Development Report 2016

 
Det finnes få alternative inntektskilder for bøndene og de er derfor avhengige av å produsere nok mat hvert år. Matsikkerhet er oppnådd når alle mennesker til enhver tid har tilgang til nok, trygg og sosialt akseptabel mat. Når dette oppnås uten å skade miljøet har man sikret bærekraftig matsikkerhet.
 
Utviklingsfondet har gjennom partnere etablert et felles trenings- og opplæringsprogram for bønder i Malawi og Zambia hvor bærekraftig landbruk og klimatilpasning står i fokus. Opplæringen er en del av modellbondekonseptet, hvor lokale bønder trenes i bærekraftig landbruk og disse bøndene så girr kunnskapen videre til sine naboer, slektninger eller andre i landsbyen. Programmet skal bidra til at bønder som driver i liten skala får bedre kunnskap om bærekraftige metoder.
 
Kunnskapen gjør dem i stand til å øke fruktbarheten i jordsmonnet på egen mark. Slik sikres bedre avlinger over lengre tid. Å minske tap av avling ved høsting og lagring, øke diversiteten i bondens åker, sikre effektiv lagring og bruk av vann, samt redusere avskogingen og øke plantingen av trær er viktige elementer i programmet. Når bøndene i Malawi får økt sine avlinger er det også viktig at de får solgt avlingene til en god pris. Utviklingsfondet arbeider for at bønder får tilgang til gode markeder og at videreforedling kan skje lokalt.
 
Erfaring har lært oss at bønder kan være skeptiske til å ta i bruk ny landbruksteknikk lært bort av tekniske eksperter utenfra. En mer bærekraftig løsning er å lære opp noen fra lokalbefolkningen til å arbeide som modellbønder. Modellbønder lærer bærekraftige jordbruksteknikker og kommunikasjonsferdigheter slik at de kan dele kunnskapen med andre. Modellbonde-konseptet er hovedmetoden vi benytter i dette treningsprogrammet. På den måten ønsker vi å kunne nå ut til enda flere sårbare husholdninger i regionen.a
 
Modellbonde-konseptet har blitt tatt opp av landbruksdepartementet i Malawi som en nasjonal strategi.