Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder vedhogst fra lokale skoger i Etiopia. Jo mer ved i ovnen, desto mer farlig røyk innendørs som i verste fall kan gi alvorlige luftveisinfeksjoner. Nå tar kvinnene tak i problemet og lærer seg å bygge vedbesparende ovner sammen med ungdommen i bygda.

Lokal innflytelse beskytter urskogen i Etiopia

Bistandsarbeid i et konfliktfylt Etiopia

Miguel: — Dette kommer vi å trenge hjelp til.

María: — Vi måtte bruke opp alt da hele familien ble syke av Covid-19.

María Tomas Miguel er 45 år og bor i bygdesamfunnet Yucajó, ikke så langt unna grensen til Mexico.

María og familien hennes jobber daglig på et jordstykke en nabo har lånt dem, ettersom de mangler egen jord å dyrke på. Gården ligger ved kanten av en bratt skråning. I Guatemala driver mange jordbruk i bratte områder, og jordskred og erosjon er et stort problem. Problemet forverres av at orkaner og kraftige regnskyll kommer stadig hyppigere. Til tross for faren det medfører, er det slik familien kan skaffe seg inntekter for å overleve.

María: — Den dagen regna det kraftig og vannet strømmet overalt.

Å hindre en brann

Skal vi redde skogene må vi anerkjenne at skogbrenningene ikke bare fører til sult, fattigdom og miljøproblemer - den er også et resultat av dette.