María: — Vi måtte bruke opp alt da hele familien ble syke av Covid
- 19.

María Tomas Miguel er 45 år og bor i bygdesamfunnet Yucajó, ikke så langt unna grensen til Mexico. María og familien hennes jobber daglig på et jordstykke en nabo har lånt dem, ettersom de mangler egen jord å dyrke på. Gården ligger ved kanten av en bratt skråning. I Guatemala driver mange jordbruk i bratte områder, og jordskred og erosjon er et stort problem. Problemet forverres av at orkaner og kraftige regnskyll kommer stadig hyppigere. Til tross for faren det medfører, er det slik familien kan skaffe seg inntekter for å overleve.

Måtte begynne å jobbe som liten

Som barn gikk ikke María på skolen. Familien hadde ikke råd. Som mange andre mayakvinner er hun derfor analfabet. Hun ønsket å gå på skolen, men moren døde da hun var liten og faren bestemte seg derfor for å ta barna med ut på åkrene for å jobbe.

Les også:
Anastazia i Malawi drømmer om å kunne skaffe seg mer jord

María har tilgang til en vannkilde på eiendommen hvor de dyrker sine grønnsaker. De har derfor klart seg godt, til tross for at det kom lite regn denne sesongen. I år har de dyrket reddiker, tomat, løk, gulrot og ulike typer urter. Disse produktene tar de med for å selge på markedet litt lengre bort. I år har prisene vært varierende og fortjenesten minimal, selv om det har vært nok til å spise og leve av.

Mangfold er viktig i møte med klimaendringer og ustabile dyrkingsforhold

Året 2020 vil familien for alltid huske som året da koronaviruset nådde deres hjem der innerst i fjellene. Familien hadde året før tatt flere grep for å bedre avlingene sine, med støtte gjennom et av Utviklingsfondets program i landet. I tillegg til grønnsakene og kjøkkenhagen, hvor de dyrker medisinplanter og frukttrær, har de også begynt med høns som de får egg fra. At de produserer flere ulike ting gir ikke bare flere inntektsmuligheter, men er også en viktig forsikring når klimaendringene gjør dyrkingsforholdene mer usikre. Hvis noe slår feil, har de forhåpentligvis noe annet å falle tilbake på.

- Vi solgte avlingene som ga oss en fin inntekt, men vi måtte bruke opp alt da hele familien ble syke av Covid-19, forteller María.

Hun forteller at det mest sannsynlig var en av sønnene som jobber i San Miguel Acatan som ble smittet og brakte smitten hjem, der alle åtte ble smittet. Overskuddet fra avlingene måtte de bruke på mat de dagene de var i karantene og ikke kunne jobbe.

Les også:
Nancy i Finnmark blir redd hver gang det kommer regn

Slapp unna sulten som rammet store deler av Guatemalas fattige

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for Guatemalas fattige befolkning. Landets nedstenging førte til tap av inntekt og matmangel for folk flest. Høsten 2020 ble Mellom-Amerika i tillegg rammet av de to voldsomme orkanene Eta og Iota. 200 mennesker mistet livet og mer enn en halv million mennesker måtte forlate hjemmene sine. Det tok ikke lang tid før matvarekrisen var et faktum – 8 millioner mennesker sultet i de fire landene El Salvador, Honduras, Guatemala og Nicaragua.

Maria og hennes familie klarte seg, takket være det lille overskuddet de hadde bygget opp.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.