Utviklingsfondet

Sats på landbruksutdanning!

Norge har gjennom bærekraftsmålene nylig forpliktet seg til å bidra til en verden uten sult og fattigdom. Da er det påfallende at utdanning innenfor matsikkerhet og landbruk ikke prioriteres i bistanden.

>

Bonden i stormens øye

For bønder i land som Somalia, Etiopia og Malawi er effekten av klimaendringene allerede til å ta og føle på. Og situasjonen vil antakelig bli enda verre i årene som kommer.

>

Vilje til vekst i Afrika?

Vi oppfordrer utenriksminister Børge Brende til å fremme en plan for at minst 10 prosent av bistanden skal gå til jordbruk.

>
Flere nyheter >

Historier fra våre prosjekter

Såfrøbank sikrer framtiden

Utviklingsfondet støtter den lokale bondeorganisasjonen i Baisjangar, sentralt i Nepal. De har sett stadig nye plantesorter forsvinne fra lokalsamfunnet. >

Lyden av rautende kyr

Etter 20 år som flyktninger kom tretti familier tilbake til ingenting. Nå er det synlige tegn på forbedringer. >

Spire