Utviklingsfondet

– Skjebnetid for den internasjonale plantetraktaten

Sikring av bønders rettigheter står på agendaene når partene i den internasjonale plantetraktaten møtes i Roma første uka i oktober. Mislykkes partene i å oppnå enighet kan tilliten til traktaten bli sterkt svekket.

>

Utviklingsmandag: Matproduksjon i hardt vær

FN har nylig vedtatt nye bærekraftsmål. Innen 2030 skal fattigdom og sult være utryddet, og bærekraftig landbruk fremmes. Men klimaendringene truer nå verdens matproduksjon, og det er bønder i fattige land som rammes hardest.

>
Flere nyheter >

Historier fra våre prosjekter

Såfrøbank sikrer framtiden

Utviklingsfondet støtter den lokale bondeorganisasjonen i Baisjangar, sentralt i Nepal. De har sett stadig nye plantesorter forsvinne fra lokalsamfunnet. >

Lyden av rautende kyr

Etter 20 år som flyktninger kom tretti familier tilbake til ingenting. Nå er det synlige tegn på forbedringer. >

Spire