Utviklingsfondet

Mat og sikkerhetspolitikk

Utviklingsmandag 13. april setter fokus på sammenhengen mellom arbeidet for retten til mat og kampen mot terror. Hvilke følger får manglende matsikkerhet på sikkerhetssituasjonen i verden?

>

Innsats for Malawi

Store nyoppstartede prosjekter i Malawi, er en av våre hovedsatsinger i år. En storflom i januar gjorde utfordringene ekstra store.

>

Enorm suksess for lite initiativ

Utviklingsfondet satset på en liten frivillig klubb for å hjelpe lokalbefolkningen i Afar-regionen i Etiopia i 2008. Nå har klubben vokst til å bli en stor og suksessrik organisasjon.

>

- Stadig økende soyaimport må bremses

Spires rapport Soyalandet la grunnlaget for debatten under Utviklingsmandag i mars. Det var enighet i panelet om at Norge må bli flinkere til å benytte norske ressurser i dyrefôr - heller enn soya fra Brasil.

>
Flere nyheter >

Historier fra våre prosjekter

Såfrøbank sikrer framtiden

Utviklingsfondet støtter den lokale bondeorganisasjonen i Baisjangar, sentralt i Nepal. De har sett stadig nye plantesorter forsvinne fra lokalsamfunnet. >

Lyden av rautende kyr

Etter 20 år som flyktninger kom tretti familier tilbake til ingenting. Nå er det synlige tegn på forbedringer. >

Spire