Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Kaffekopper

Lansering av Kafferapporten 2023

Utviklingsfondet har gleden av å invitere til lanseringen av vår nyeste rapport. Rapporten kaster lys over framtidens kaffeproduksjon og kaffebøndene som dyrker den. Vi fokuserer spesielt på småskala kaffedyrkere i det globale sør, som utgjør flertallet av verdens 20 millioner kaffebønder.

Generalsekretær Jan Thomas Odegard slutter i Utviklingsfondet

- Rask liberalisering ikke riktig vei å gå

- Endelig konkret satsing på matsikkerhet

Viktig og tidsriktig bidrag fra Norge

Regjeringen vil bidra med 40 millioner kroner til Food and Agriculture Organizations (FAOs) fond for såfrømangfold. Dette er et viktig og tidsriktig bidrag fra Norge for å styrke verdens matsikkerhet og bønders rettigheter, mener Utviklingsfondet.

Visste du at noen kan ta patent på tomatplanten din?

For å nå miljømålene må regjeringen si opp avtaler med ISDS

Det er viktig med en rask og effektiv omstilling fra fossil energi for å sikre at global oppvarming holder seg under 1,5 grader. Da må Norge og andre land ha muligheten til å innføre miljøpolitikk uten frykt for milliardsøksmål fra internasjonale investorer. Utviklingsfondet og 9 andre organisasjoner har derfor sendt dette brevet til regjeringen.

Landskap Malawi

Småbønder og GMO