Ulf Flink inntar rollen som ny generalsekretær i Utviklingsfondet.

Ulf Flink – Utviklingsfondets nye generalsekretær

Ulf Flink har nylig inntatt rollen som generalsekretær i Utviklingsfondet. Med en bakgrunn preget av omfattende erfaring innen internasjonalt arbeid, har Flink en dyp forståelse for bærekraftig utvikling, landbrukspraksiser og klimatilpasningsstrategier.

Jeg ser fram til å ha rollen som generalsekretær for Utviklingsfondet, i en tid hvor agendaen for matsikkerhet og fokus på småbønders levekår blir stadig mer framtredende innen internasjonalt utviklingssamarbeid.

Omfattende erfaring innen internasjonalt arbeid

Ulf er statsviter av utdannelse, og har to mastergrader i politikk og internasjonale relasjoner fra Universitetet i Edinburgh. Han har 18 års erfaring fra internasjonalt humanitært, utvikling og fredsarbeid, hovedsakelig med FN i konflikt- og post-konfliktland i Asia, Afrika og Midtøsten. Hans karriere har vært sterkt fokusert på å koordinere og styrke FNs helhetlige innsats i skjæringspunktet mellom krig og varig fred, samt engasjement rundt politisk dialog med myndigheter i endring mot fattigdomsbekjempelse og bærekraftig samfunnsutvikling. De siste årene har han vært Utviklingsfondets landdirektør for Etiopia og Somalia.

tomatoesfieldethiopia
Addis Aemero

Som landdirektør for Utviklingsfondet i Etiopia og Somalia de siste 4 årene, har jeg hatt gleden av å bidra konkret i arbeidet med å forbedre matproduksjon og inntektsgenerering for sårbare småbønder og lokalsamfunn i kontekster som i økende grad påvirkes av pågående klimaendringer.

Tidligere har Ulf Flink vært engasjert i flere nøkkelposisjoner

  • Han har arbeidet med Flyktninghjelpen/NORCAP i Oslo som enhetsleder og direktør for partnerskap, hvor han blant annet fokuserte på å styrke det norske bidraget til FNs helhetlige innsats.
  • Flink har også en imponerende historikk fra sitt arbeid med ulike deler av FN-systemet i en rekke konflikt- og kriseberørte land, inkludert Myanmar, Somalia, Sør-Sudan, Liberia og Syria.

Helhetlige løsninger på matsikkerhet og klimatilpasning

Flink er i tillegg kjent for sitt arbeid med ulike internasjonale partnerskap og multilaterale organisasjoner. Hans tilnærming har alltid vært å fremme samarbeid mellom ulike sektorer, inkludert privat sektor, FN, NGOer og regjeringer, for å oppnå varige resultater.

Julie Lunde Lillesæter

Hans fokus vil være på å implementere helhetlige og innovative løsninger som adresserer både umiddelbare og langsiktige utfordringer knyttet til klimaendringer og bærekraftig utvikling. Hans visjon for Utviklingsfondet er å intensivere innsatsen for fattigdomsbekjempelse, med et spesielt fokus på klimarobusthet og miljømessig bærekraft.

Med denne omfattende erfaringen bringer Ulf Flink en rikdom av kunnskap og et bredt nettverk til stillingen som generalsekretær i Utviklingsfondet. Flink er kjent for sin evne til å bygge sterke team, og hans strategiske tilnærming til utviklingsarbeid. Han er spesielt opptatt av å fortsette med å effektivisere internasjonal bistand, og styrke både politikk og operasjonelle metoder knyttet til helhetlig innsats mellom humanitært arbeid, langsiktig utvikling og fred, med et selvsagt fokus på matsikkerhet og klimatilpasning.