Småbøndene som kjemper for kaffens framtid

Publisert . | Oppdatert

Klimatilpasning gjør det mulig for kaffebønder som María å fortsette å produsere kvalitetskaffe i et endret klima.

Kaffeplanten er sårbar for klimaendringer

Den aller beste kaffen dyrkes høyt oppe i fjellene, og vokser ikke hvor som helst. Det er en sårbar plante som er følsom for temperaturendringer. Kaffeplanten er hardt rammet av klimaendringer som gir oftere ekstremvær, mer pest og andre plantesykdommer samt flere skadedyr. En av de største utfordringene kaffeprodusentene i Guatemala forteller om er mangelen på vann.

Vanntanker er viktig for kaffebøndene i Guatemala

María er blant bøndene fra Huehuetenango som har mottatt støtte fra Utviklingsfondet til å styrke sin kaffeproduksjon. Vårt Guatemala-fond investerer i ulike prosjekter som gir stor avkastning for bøndene. Det er blitt bygget store vanntanker som gjør det mulig å spare på noe av vannet som kommer med regntiden. Slike løsninger gjør det mulig for kvinner som María å fortsette som kaffeprodusent i et endret klima. Vanntanken María har idag er imidlertid ikke stor nok til all kaffen hun produserer.

Maria og mannen foran vanntank

Vanntanken er svært viktig for Maria og mannen når kaffen skal vaskes. På sikt håper de å kunne investere i enda en vanntank.

Carlos Zaparolli

Ofte har vi ikke vann igjen, og jeg må dra for å hente vann 1 km bort. Det er vanskelig.

María

Nå drømmer hun om å kunne investere i både en større vanntank og fasiliteter til å tørke kaffebønnene. Når bønder får muligheten til å investere i slik infrastruktur kan de ta over en større del av verdikjeden selv og tjene mer penger på kaffen de dyrker. Det kan du som utviklingsinvestor bidra til.

Klimatilpasning handler om tilpassede løsninger

Mangel på vann er kritisk når kaffebønnene er høstet inn. De må vaskes og renses, og uten vann er dette vanskelig å få til. Da må bøndene enten hente vann fra andre steder, eller ta med seg alle bønnene til områder med mer vann for å vaske dem der. Dette er tungt og dyrt, og det øker sjansen for at kaffebønnene blir ødelagt på veien.

Det handler om å finne de gode løsningene som gjør det mulig å tilpasse seg,

Jan Thomas Odegard, generalsekretær i Utviklingsfondet

Det kan være tiltak som opplæring i nye og forbedrede landbruksteknikker, bedre forvaltning av jord, skog, bedre tilgang til frø som tåler mer og vann samt støtte til å utvikle vanningsanlegg. Hvilke tiltak som trengs, vil variere fra sted til sted. Kaffeplanten er en av de mest sårbare plantene vi har og tåler ikke store endringer i klima.

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.