Kvinne holder en klynge umodne kaffebær i hånden

Sammen redder vi kaffekoppen

Kaffen trues av klimaendringer, og i frontlinjen står fattige kaffebønder som lever av å dyrke den. Norsk Kaffeinformasjon og Utviklingsfondet inviterer til et felles løft! Kaffeaksjonen går til Utviklingsfondets prosjekter i Guatemala. Sammen redder vi framtidens kaffe og styrker kaffebonden som er helt avhengig av den.

Kaffekoppen er truet, men vi kan gjøre noe med det.

Kaffebøndene i front mot klimaendringene

Norge har et ansvar for kaffekoppen

Det er kaffebøndene som tar de største konsekvensene når klimaet endrer seg. Som et av verdens mest kaffedrikkende land, har vi i Norge et ansvar for kaffekoppen vår og bonden som dyrker den.

Visste du at?

Kaffeplanten er en av de mest klimasårbare matplantene vi har. Kaffen vi nordmenn elsker, dyrkes ofte av fattige kaffebønder i bratte og utilgjengelige områder. Det er vanskelig for bøndene å få lån i vanlige banker. Mange eier ikke jorda selv, og mangler derfor sikkerhet til et lån. I tillegg er rentene skyhøye! Det gjør det vanskelig å investere i kaffeproduksjonen og tilpasse den til et endret klima.

Norsk kaffebransje kan gjøre en forskjell

Ved å gi kaffebønder små lån og dermed mulighet til å tilpasse seg det nye klimaet, kan norsk kaffebransje og norske kaffedrikkere gjøre en forskjell. Klimatilpasning gir bonden kunnskap, metoder og teknikker som gjør produksjonen bedre rustet mot klimaendringer. Slik gir denne kaffeaksjonen oss muligheten til å ta en del av ansvaret for kaffens verdikjede. Sammen redder vi kaffens framtid!

Guatemala er et av verdens mest klimasårbare land

Årets kaffeaksjon støtter kaffebønder i Guatemala gjennom Utviklingsfondets programmer. Guatemala er et av de ti mest klimasårbare landene i verden (USAID, 2019) og 53% av befolkningen lever i fattigdom (FAO). I høylandet, der kaffen produseres, er manglende tilgang på nok vann et stort problem. Langvarig tørke, økende ekstremvær, plantesykdommer og store temperatursvingninger truer kaffeproduksjonen og menneskene som bor der. Her kommer mye av nordmenns kaffe fra! Guatemala er faktisk den tredje største leverandøren av kaffe til norske kaffekopper.

- Vi merker klimaendringene godt her. For noen år siden startet regntiden tidlig, nå er den sen. Noen ganger begynner det å regne og så stopper igjen, da faller bærene på bakken før de kan høstes.

forteller Maria og mannen

Mann og dame

Paret har fått opplæring i klimatilpasning, dyrket skyggetrær og tester nye mer motstandsdyktige kaffesorter. De har sakte, men sikkert bygget opp vaskestasjonen og prøver å kjøpe mer land. Alt de kan avse bruker de til å investere i kaffeproduksjonen

Carlos Zaparolli

Et felles løft for kaffekoppen

Mange gjør mye, sammen klarer vi enda mer!

Det er mange i norsk kaffebransje som er engasjert i prosjekter i produsentland, enten direkte eller sammen med andre. Lange og gode relasjoner med kooperativer og plantasjer har gitt flotte resultater. Noen bygger skole, andre bidrar til renseanlegg for vann. Med årets kaffeaksjon tar norsk kaffebransje for første gang et samlet løft!

Kaffebransjens felles løft

Norsk Kaffeinformasjon og Utviklingsfondet inviterer til et felles løft. Den årlige innsamlingsaksjonen bidrar til å bevisstgjøre og engasjere rundt hva kvalitetskaffe virkelig er, og hva som trengs for å holde den i live. Kaffeaksjonen arrangeres i forbindelse med Den Internasjonale Kaffedagen 1. oktober. Vi starter den siste uka i september og håper på mange store og små aktiviteter rundt om i landet på selve kaffedagen og i løpet av høsten. Sammen redder vi kaffekoppen og styrker bonden som dyrker den.

Hva er kvalitetskaffe?

I dag definerer vi en kopp med ordentlig god kvalitetskaffe som noe mer enn selve smaken i kaffekoppen. Definisjonen av god kvalitet vektlegger også hvor bærekraftig kaffen er. For å kunne måle dette, må vi inkludere de tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Støtt årets kaffeaksjon

Ved å bidra til kaffeaksjonen kan du sørge for at fattige bønder kan produsere kvalitetskaffe i Guatemala. Kaffebøndene investerer i klimatilpasning på gården sin og får mulighet til å øke produksjonen og salget av kaffe. Inntektene går til å sikre mat, utdanning og helsetjenester til barna. Det er god kvalitet!

Hva bidrar aksjonen til?

Slik fungerer grønne mikrolån

Å investere i klimatilpasning er helt nødvendig for at bøndene kan dyrke kvalitetskaffe også i framtiden. Støtte til grønne mikrolån gjør dette mulig.

Grønne mikrolån gir bonden mulighet til å ta opp lån og investere i egen gård. Hver bonde kan få lån på ca. 3000 kroner. Midlene gis gjerne i starten av sesongen og betales tilbake etter høstingen er omme og kaffen er solgt. Bonden får lavere rente ved å gjennomføre et klimatilpasningstiltak på egen tomt.

Når en bonde har betalt tilbake lånet sitt får en annen mulighet

På den måten kan bøndene fortsette å dyrke kaffe, selv i et endret klima. Slik redder vi kaffekoppen sammen med dem som dyrker den.

Skog_Guatemala_naturressurser_klimatilpasning
Aksjonen har som mål å nå 1500 bønder over tre år

Hver bonde kan ta opp et grønt mikrolån på rundt 3000 kroner

Eksempler på hva det gir bonden mulighet til å investere i:

- Kantklipper
- Jordborremaskin
- Sprøytetank for organisk plantevernmiddel og gjødsling
- Fermenteringstanker/beholdere
- Uteplass for tørking av kaffen
- Vanntanker/regnvannsamlere
- Utstyr for beskjæring
- Måleutstyr

I tillegg gjennomfører bøndene ett klimatilpasningstiltak på gården sin. Det kan være:

- Nyplanting av 50 trær

- Bevaring av jord

- Planting av frukttrær som gir skygge til kaffeplantene

- Bygging av demninger så vannet brukes mest mulig effektivt

- Bygging av terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon

- Før hadde vi alt for lite vann, helsen vår var i fare. Vanntanken vi har nå har vært veldig viktig. Vanntanken kan fylles på kun 3 dager med mye regn. Nå slipper vi å gå lange avstander for å hente vann og bære det opp på fjellet.

forteller Maria

Kvinne graver i jorda med hakke

Nå drømmer Maria om å utvikle kaffen og at barna vokser opp til å gjøre det de måtte ønske, men gjerne kaffe. Hun håper at barna skal bli like «forelsket» i kaffe som henne.

Carlos Zaparolli

Støtt årets kaffeaksjon

Slik kan du bidra:

Kaffeaksjonen arrangeres i forbindelse med Den Internasjonale Kaffedagen 1. oktober. Vi starter den siste uka i september og håper på mange store og små aktiviteter rundt om i landet.

Støtt kaffeaksjonen

Kaffe
Waldo Lopez

Sammen redder vi kaffekoppen!

Støtt årets kaffeaksjon og bidra til at kaffebønder kan fortsette å dyrke kaffe i framtiden. Sammen redder vi kaffekoppen!