Pedro: — Når det ikke regner her, blir det ingen avling.

Pedro og hans familie driver en gård i den lille bygda La Laguna Dos, i regionen Huhuetenango i sørvestre Guatemala. Her dyrker de løk, mais, squash og gresskar. Løken er den viktigste inntekten både for Pedro og de fleste andre familiene i området, men en stadig mer uforutsigbar tilgang til vann gjør fremtiden usikker.

- I bygda vår lever de fleste av å dyrke løk. I innhøstingstida kommer oppkjøpere med lastebiler for å hente løken og distribuere den utover i Vest-Guatemala, forklarer Ortíz.

Må be om kreditt i banken hvert år

I likhet med mange andre småbønder har Pedro og familien ingen buffer for uforutsette hendelser. Dersom avlingene slår feil, går det hardt ut over familiens økonomi og i forlengelsen deres evne til å brødfø seg.

Han forklarer at han hvert år må be banken om et lån for å dekke kostnader til arbeidet med løken. Banklånet er i seg selv ganske høyt, men i tillegg er også rentene høye. Etter å ha trukket fra utgiftene til den lille gården og hjemmet, og med varierende priser på produktet, er det liten fortjeneste igjen når året er omme.

Les også:
Indila frykter at barna skal arve en ørken

Klimaendringer skaper usikker tilgang til vann i Guatemala

Guatemala er hardt rammet av klimaendringer. Orkaner, tørke og flom kommer stadig hyppigere. Landets sårbarhet forsterkes på grunn av utbredt fattigdom, mangelfulle boliger, høy grad av feilernæring og arbeidsledighet i befolkningen.

Det er den usikre tilgangen på vann som bekymrer Pedro mest. Han forteller om vannkilden i grenda. Før var det nok vann til alle, men det blir stadig mindre vann. Om sommeren er Pedro nødt til å hente vann nede i landsbyen.

- Når det ikke regner her, blir det ingen avling.

Pedro husker sesongen to år tidligere, da regnet uteble. Avlingen ble under halvparten av normalen, og i tillegg fikk de en lav pris for den ferdige løken.

- Dermed var det ikke nok til å dekke alle utgiftene, og vi endte opp med gjeld, forklarer han.

Klimatilpasning er vinn-vinn for småbønder

Klimatilpasning blir viktigere og viktigere for fjellbøndene i Guatemala. Pedro har tatt i bruk flere nye metoder på sin gård. Han har for eksempel lært hvordan han med hjelp av planter kan bygge levende gjerder for å stabilisere jorda, og forhindre at den blir vasket vekk når det kommer kraftige regnskyll. Han bruker også planterester for å dekke til jorda i åkeren med. Slik bevares fuktigheten i jorda bedre, det blir mindre ugress og han trenger ikke å vanne like mye.

Les også: Marte i Oppland er grønnsaksbonde med naturen som inspirasjon

Metodene som Pedro bruker gjør ham ikke bare bedre rustet i møte med usikre dyrkingsforhold. De øker også avlingene og gjør at han tar bedre vare på naturressursene og landskapet rundt seg.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.