5 gode grunner til å bli utviklingsinvestor i Somalia

Somalia opplever stadig oftere langvarige tørkeperioder, og akkurat nå befinner landet seg i den verste tørken på over 40 år. Utviklingsfondet jobber derfor aktivt med å sikre småbønder varig tilgang på vann og klimatilpasningstiltak, slik at de kan fortsette å produsere mat til seg og sine selv om klimaet endrer seg. Dette kan du bidra til som utviklingsinvestor i Somalia.

1. Prosjekter som gir tilgang til vann

Ett av våre hovedfokus i Somalia er å øke tilgangen til vann for dyr og mennesker. Mangel på vann fører til tap av husdyr og avlinger – som så resulterer i sult, sykdom, underernæringsbrist, lærevansker og mange flere utfordringer. Som utviklingsinvestor kan du bidra til vannrelaterte prosjekter som sikrer vann til de som trenger det mest gjennom konstruksjon av vannsamlere, vanndammer og dråpevanning.

Dammen er fortsatt tørr og mangler plastduken som skal hindre at vannet trekker ned i jorda, men når det er på plass og regntiden omsider starter vil den fylles med vann og gjøre lokalsamfunnet bedre rustet mot nye tørkeperioder.

2. Frøbanker

Tørken går hardest ut over de som er avhengige av å dyrke sin egen mat, og kan i verste fall ødelegge en hel sesongs avling. Utviklingsfondet støtter oppstart og drift av frøbanker, hvor bøndene kan låne såfrø i tilfelle avlingene slår feil og oppbevare samlinger av ulike lokale og tradisjonelle frøsorter. Lokale frøbanker blir derfor stadig viktigere for å ivareta matsikkerhet og det biologiske mangfoldet i møte med klimaendringene. I tillegg sørger frøbankene for at bønder kan kommer raskt i gang med matproduksjonen igjen etter en krise. Det bidrar til at folk i mindre grad blir avhengige av nødhjelp over lang tid og til at krisen ikke forplanter seg videre til enste sesong.

3. Konkrete og langsiktige løsninger

Din investering går til konkrete løsninger for tørkerammede mennesker i Somalia. Dette dokumenteres i kvartalsrapporter som gir deg full innsikt i hvor langt prosjektene har kommet og hva som vil skje videre. På denne måten vet du at ditt bidrag utgjør forskjell.

4. Styrking av kvinner

Kvinner har lite påvirkningskraft på landsbygda i Somalia. Derfor jobber vi aktivt med å styrke kvinnene i samfunnet gjennom å tilby kvinnegrupper. Her får medlemmene kunnskap og opplæring om sine rettigheter, ernæring, økonomi og inntektsbringende aktiviteter. På denne måten ser vi at kjønnsbasert vold reduseres og kvinners livskvalitet forbedres på mange ulike områder.

5. Klimatilpassede jordbruksteknikker for klimatilpassede robuste avlinger

For å kunne håndtere tørke og sikre avlingene i Somalia er det viktig at småbøndene tar i bruk klimatilpassede jordbruksteknikker. Utviklingsfondet gir derfor opplæring i bærekraftige landbruksmetoder for dette, slik at bøndene skal være i stand til å forvalte sine naturressurser på best mulig måte. Opplæringen bidrar blant annet til at bøndene får økt kvaliteten og fuktigheten i jorda – noe som er positivt for matproduksjonen, på grunn av økt jordfuktighet og forbedrede jordteknikker. Gjennom opplæringen introduseres bøndene også for nye frøsorter. Dette resulterer i forbedrede avlinger som er bedre motstandsdyktige mot ekstremvær og et klima i endring.

Bli utviklingsinvestor i Somalia

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.