Kvinner sitter sammen og diskuterer

Selvhjelpsgrupper for kvinner

Selvhjelpsgruppene jobber for at kvinner i Somalia skal få en sterkere stemme i hjemmet og i samfunnet. De lærer om rettighetene sine og går sammen i sparegrupper.

Hvorfor er det så viktig med selvhjelpsgrupper for kvinner?

Vold mot kvinner er et utbredt problem på landsbygda i Somalia. Kjønnsforskjellene er store og kvinner har ofte begrensede muligheter til å påvirke lokalmiljøet. Det ligger imidlertid mye endringskraft i at kvinner møtes og står sammen.

Gjennom å delta i selvhjelpsgrupper, får kvinner verktøyene som trengs for å få mer makt i hjemmet og på markedet. Her får kvinnene opplæring i inntektsbringende aktiviteter, de diskuterer og lærer om rettighetene sine samt om ernæring, økonomi og sparing. Vi ser at slike grupper reduserer forekomsten av kjønnsbasert vold. Kvinnene får også bedre økonomi og en tydeligere stemme både hjemme og i lokalsamfunnet.

Slik gjennomføres prosjektet

Gjennom dette prosjektet skal vi etablere ti nye selvhjelpsgrupper i landsbyene Taysa and Xidhxidh. Sammen skal kvinnene få styrket sin kunnskap om sparing, økonomistyring, ernæring og kjønnsbasert vold. Mennene i landsbyen involveres også i enkelte temaer for å få til holdningsendring. Dette har styrket kvinnenes rolle og kapasitet til å skape endring i lokalsamfunnet sitt.

Ved å investere i selvhjelpsgruppene, gir du 150 kvinner verktøyene som trengs for å stå opp for sine rettigheter og investere i egne liv!

Kvinne og barn
Kristoffer Nyborg

Invester i selvhjelpsgrupper i Somalia

Vil du bidra til at kvinner i Somalia får flere bein å stå på og en sterkere stemme i samfunnet? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Somalia.