Utviklingsinvestor i Malawi-fondet

Malawi: Kvartalsrapport Q4

I årets siste kvartal ferdigstilte vi de spennende prosjektene du har bidratt til i 2021 og begynte så smått på et nytt. I denne kvartalsrapporten introduserer vi deg for et av de nye spennende prosjektene du skal få følge i 2022.

Kjære utviklingsinvestor,

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel gjør det klinkende klart at det du gjør, ved å investere i klimatilpasning, er helt avgjørende framover! Jeg vil takke deg for at du står sammen med Malawis småbønder i deres kamp for å produsere nok mat i et nytt og uforutsigbart klima.

Klimarapporten maler et dystert bilde for matsikkerheten i land som Malawi framover, og det med rette. Antallet som sulter har steget dramatisk de siste årene, i stor grad grunnet, klimaendringer, pandemi og konflikt. I dag dør et barn av sult hvert femte sekund. De fleste av dem er barn av bønder. Konsekvensen av for lite og dårlig mat handler om mye mer enn sult. Hvis folk ikke har mat i magen, klarer de ikke å lære på skolen eller opprettholde god helse. Uten mat, stopper alt.

Heldigvis finnes det en løsning på verdens sultproblem. I den banebrytende rapporten Ceres2030 konkluderer 77 forskere med at løsningen på verdens sultproblem er å doble støtten til verdens småbønder. I disse dager jobber vi med å få folk som deg til å skrive under på et opprop som krever nettopp dette av våre folkevalgte. Får vi dem med oss kan vi utrydde sult innen 2030, men for å presse dem trenger vi din underskrift. Signer nå og gi småbøndene din støtte.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Malawi-fondet

Med klimaendringene rammes Malawi av lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær — det skaper store utfordringer for bøndene. I Malawi-fondet invester du i tilpasning av jordbruket, slik at befolkningen er rustet mot klimaendringene.

Nytt prosjekt

Klimatilpassede landsbyer

Om prosjektet

Malawi rammes av stadig lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær som skaper store utfordringer for bønder som er avhengig av maten de dyrker. Gjennom prosjektet får bøndene i landsbyene Machiliga og Bingamvula bedre forståelse av klimautfordringene de står ovenfor og endringene som har skjedd over det siste tiåret. Deretter får de støtte til å prioritere tiltak og lage lokale tilpasningsplaner.

Klimaendringene har ført til en betydelig reduksjon i avlingene til bøndene. Prosjektet vil derfor blant annet legge til rette for implementering av teknologier som vil bidra til å bevare jord for å øke matproduksjonen. 1250 bønder vil være involvert i prosessen. Et sentralt fokus er å bruke naturresursene på en bærekraftig måte.

Mennesker sitter utendørs og har møte

Slik ser det ut når en hel landsby skal diskutere klimatilpasning!

Siste nytt fra felt

I forrige kvartal ble det bestemt at det var landsbyene Machiliga og Bingamvula som skulle delta i programmet for klimatilpassede landsbyer. Lederne i landsbyen har i samarbeid med våre partnere gjennomført en sårbarhetsanalyse og kartlagt hvilke klimautfordringer som er mest presserende for lokalsamfunnet.

Landsbyen har jobbet i grupper og prioritert de ulike klimarisikoene. I fellesskap har de landet på følgende seks prioriteringsområder: Jorderosjon, avskoging, tørke, degradering av matjord, uforutsigbare markeder og plantesykdommer. Nå har en komite blitt satt ned for å følge opp gjennomføringen av aktiviteter som skal adressere de prioriterte risikoene.

Budsjett: Klimatilpassede landsbyer

Status: Startet implementering i Q4
Tabell 1: Machiliga landsby
Tabell 2: Bingamvula landsby

KostnadsposterKostnad
Lære opp bønder i gjødselproduksjon og skogbevaring 6646 kr
Lære opp og støtte bønder til å håndtere sykdom på avlinger som hærorm23 800 kr
Lære opp bønder i jord- og vannvernpraksis2960 kr
Innkjøp av materialer som rør, trefrø, bambus, hyssing for skogplanting5860 kr
Støtte til håndtering av tørre perioder som å bygge vanningsanlegg og introdusere matplanter som er bedre rustet mot tørke16 000 kr
Lære opp lokale dyrehelsearbeidere og etablere system for dyremedisiner2785 kr
SUM82 394 kr
KostnadsposterKostnad
Lære opp og gi materialer for jord- og vannvern15 000 kr
Innkjøp av materialer til skogplanting 14 316 kr
Innkjøp av såkorn som tåler tørke 18 521 kr
Lære opp bønder i produksjon og bruk av gjødsel, utgraving av dreneringskanaler og forsyning av nødvendig materialer8695 kr
Monitoring av aktiviteter6477 kr
SUM63 015 kr

Ting har endret seg kraftig nå. Tidligere var regnet forutsigbart, men nå er det ikke lenger det samme. Nå kan regnet være forsinket og komme tidligere. Vi må lære å benytte teknologier som vil hjelpe oss med å produsere avlinger i møte med klimaendringer.

Programdeltager i et liknende program
Jente viser fram søtpoteter
Nyhetssak

Når klimaendringene hindrer tilgang på mat

I landsbyen Kavuzi i Malawi bor familien Mphepo. Her bor Cliveness på ni år sammen med sine søsken, foreldre og besteforeldre. De er tre generasjoner på samme gård, som lever av det de selv dyrker. Klimaendringene har gjort det tøft å være bonde i Malawi. Det uforutsigbare klimaet har gjort det krevende for familien å produsere nok mat, men etter at bestefar Laston fikk opplæring i klimatilpasset landbruk, har matsikkerheten blitt mye bedre!

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: