Utviklingsinvestor i Malawi-fondet

Malawi: Kvartalsrapport Q1

I årets første kvartal har landsbyene Machiliga og Bingamvula prioritert tiltak de skal gjennomføre for å bli bedre rustet i møte med klimaendringene. Les hva de kom fram til i denne kvartalsrapporten!

Kjære utviklingsinvestor,

Mens den russiske invasjonen fortsetter å herje Ukrainas folk og land, stiger mat- og drivstoffprisene over hele verden. Som vi vet så altfor godt fra tidligere kriser, går dette aller hardest ut over de som allerede har minst. Oxfams nye rapport advarer om at økende priser kan dytte ytterligere 263 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom og sult.

På den andre siden kan høyere priser for mat og landbruksprodukter gi en mulighet for småbønder dersom man investerer i deres produksjon, slik du gjør gjennom våre programmer. For å bedre matsikkerheten i land som Malawi er det avgjørende å forbedre lagring av maten bøndene produserer etter høsting og tilgangen deres til markeder så de får solgt det de produserer.

Får man til det kan småbøndene bidra til økt matsikkerhet og samtidig sørge for lokal verdiskaping. Derfor jobber vi for å overbevise den norske regjeringen om å prioritere slike tiltak når de nå jobber med å finne veien videre for norsk landbruksbistand. Vi mener også at Norge må doble støtten til verdens småbønder – det er tross alt de som er løsningen på verdens sultproblem. Signer oppropet du også!

Takk for at du er utviklingsinvestor i Malawi. Slik verden ser ut nå, med stadig nye byrder som faller på verdens fattigste grunnet klimaendringer, konflikt, pandemi og økte matvarepriser, er investeringene dine viktigere enn noen gang.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Malawi-fondet

Med klimaendringene rammes Malawi av lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær — det skaper store utfordringer for bøndene. I Malawi-fondet invester du i tilpasning av jordbruket, slik at befolkningen står mer rustet mot klimaendringene.

Prosjektoppdatering

Klimatilpassede landsbyer

Om prosjektet

Malawi rammes av stadig lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær som skaper store utfordringer for bønder som er avhengig av maten de dyrker. Gjennom prosjektet får bøndene i landsbyene Machiliga og Bingamvula mer kunnskap om klimautfordringene de står ovenfor og endringene som har skjedd over det siste tiåret. Deretter får de støtte til å prioritere tiltak og lage lokale tilpasningsplaner.

Klimaendringene har ført til en betydelig reduksjon i avlingene til bøndene. Nå håper landsbyen at klimatilpasningstiltakene kan bidra til å øke dem igjen. 1250 bønder vil være involvert i prosessen. Et sentralt fokus er å bruke naturresursene på en bærekraftig måte.

Dette området har blitt avskoget over mange år, nå vil landsbyen jobbe for å bringe skogen tilbake

Siste nytt fra felt

I forrige kvartal fikk landsbykomiteen som har ansvar for klimatilpasningstiltakene opplæring i økonomi, regnskap og ressursforvaltning. Komiteen har også lagt en detaljert plan for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres når i løpet året. De har også fått i gang en god dialog med lokale myndigheter som har vist stor entusiasme for prosjektet.

Siden første kvartal var midt i plantesesongen og bøndene var opptatte med å dyrke, passet det godt å fokusere på planlegging i denne perioden. Selv om prosjektet fortsatt er i startfasen, viser lokalsamfunnet stor interesse. Fra og med juni vil de sette i gang arbeidet med aktivitetene de har bestemt seg for. I første runde har de valgt å prioritere å bygge små jordvoller og kanaler i åkeren som tar vare på vannet når det regner og hindrer jorderrosjon ved flom. Det skal også lages gjødsel til matproduksjon og jobbes med å bygge opp igjen lokal skog.

Landsbyen prioriterer ulike klimatilpasningstiltak

Ting har endret seg kraftig nå. Tidligere var regnet forutsigbart, men nå er det ikke lenger det samme. Nå kan regnet være forsinket og komme tidligere. Vi må lære å benytte teknologier som vil hjelpe oss med å produsere avlinger i møte med klimaendringer.

Person i en annen klimatilpasset landsby i Malawi

Budsjett: Klimatilpassede landsbyer

Status: Under implementering
Tabell 1: Machiliga landsby
Tabell 2: Bingamvula landsby

KostnadsposterKostnad
Lære opp bønder i gjødselproduksjon og skogbevaring 6646 kr
Lære opp og støtte bønder til å håndtere sykdom på avlinger som hærorm23 800 kr
Lære opp bønder i jord- og vannvernpraksis2960 kr
Innkjøp av materialer som rør, trefrø, bambus, hyssing for skogplanting5860 kr
Støtte til håndtering av tørre perioder som å bygge vanningsanlegg og introdusere matplanter som er bedre rustet mot tørke16 000 kr
Lære opp lokale dyrehelsearbeidere og etablere system for dyremedisiner2785 kr
SUM82 394 kr
KostnadsposterKostnad
Lære opp og gi materialer for jord- og vannvern15 000 kr
Innkjøp av materialer til skogplanting 14 316 kr
Innkjøp av såkorn som tåler tørke 18 521 kr
Lære opp bønder i produksjon og bruk av gjødsel, utgraving av dreneringskanaler og forsyning av nødvendig materialer8695 kr
Monitoring av aktiviteter6477 kr
SUM63 015 kr
Nyhetssak

Det er viktig å beskytte skogen. Den hjelper oss å ta vare på vannet.

Avskoging er et stort problem i Malawi. Det skyldes blant annet fattigdom og befolkningsvekst. Folk ser seg nødt til å bruke skogen for å tjene til livets opphold, blant annet gjennom å lage og selge trekull. Dette har ført til at det i dag er lite skog igjen i landet. Men rundt landsbyen til Ruth er det skog, som lokalsamfunnet tar vare på. Denne skogen bidrar til å ta vare på vannet og hindrer at jorda på åkrene til bøndene i området vaskes vekk når regntiden kommer.

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: