Landskap i Guatemala
Utviklingsinvestor i Guatemala-fondet

Guatemala: Kvartalsrapport Q1

I årets første kvartal har dine investeringer bidratt til at 25 familier fått grønne mikrolån i fjellkommunen Comitancillo. Les hvordan det har gått i denne kvartalsrapporten!

Kjære utviklingsinvestor,

Mens den russiske invasjonen fortsatt herjer Ukrainas folk og land, stiger mat- og drivstoffprisene over hele verden. Som vi vet så altfor godt fra tidligere kriser, går dette aller hardest ut over de som allerede har minst. Oxfams nye rapport advarer om at økende priser kan dytte ytterligere 263 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom og sult.

På den andre siden kan høyere priser for mat og landbruksprodukter gi en mulighet for småbønder dersom man investerer i deres produksjon, slik du gjør gjennom våre programmer. For å bedre matsikkerheten i land som Guatemala er det avgjørende å forbedre lagring av maten bøndene produserer etter høsting og tilgangen deres til markeder så de får solgt det de produserer.

Får man til det kan småbøndene bidra til matsikkerheten og samtidig sørge for lokal verdiskaping. Derfor jobber vi for å overbevise den norske regjeringen om å prioritere slike tiltak når de nå jobber med å finne veien videre for norsk landbruksbistand. Vi mener også at Norge må doble støtten til verdens småbønder – det er tross alt de som er løsningen på verdens sultproblem. Signer oppropet du også!

Takk for at du er utviklingsinvestor i Guatemala. Slik verden ser ut nå, med stadig nye byrder som faller på verdens fattigste grunnet klimaendringer, konflikt, pandemi og økte matvarepriser, er investeringene dine viktigere enn noen gang.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Guatemala-fondet

I Guatemala investerer du i redskaper som urfolk og andre småbønder trenger for å tilpasse seg klimaendringene. Med riktige verktøy og forutsigbar tilgang på kvalitetsfrø, sikrer bøndene seg tilgang til mat og de kan fortsette å dyrke kvalitetskaffe.

Skog_Guatemala_naturressurser_klimatilpasning
Prosjektoppdatering

Grønne mikrolån

Om prosjektet

Grønne mikrolån gir småbønder mulighet til å ekspandere produksjonen gjennom kjøp av nye matplanter, nye redskaper og vanningssystemer. For de som ikke har råd til å kjøpe frø og redskaper før sesongen starter, gir også en ordning som grønne mikrolån bøndene mulighet til ta opp et lite lån i starten av plantesesongen, og betale tilbake etter innhøstning, når produksjonen er solgt på markedet.

Ved å forplikte seg til å gjennomføre et miljøtiltak på jordlappen sin, får bøndene mye lavere renter enn de ville ha fått i en vanlig bank. Et miljøtiltak kan for eksempel være planting av frukttrær og skog, produsere organisk gjødsel, bygge små demninger for vanning, eller terrasser i åssidene for å hindre jorderosjon. Gevinsten er dobbel – bonden oppnår en mer effektiv matproduksjon og lokalsamfunnet drar nytte av miljøtiltakene. Småbondens overskudd vil sikre at familien har nok mat, i tillegg til mulighet for å utvide jordbruksproduksjonen og å dekke barnas skolegang og skolemateriell.

Regnskapsteamet i AMMID utleverer grønn kreditt til en familie som er medlem av AMMID.

Regnskapsteamet i Utviklingsfondets partner AMMID utleverer grønn kreditt til en familie.

Siste nytt fra felt

I forrige kvartal fikk 25 familier innvilget sine søknader om grønne mikrolån i fjellkommunen Comitancillo. Hver bonde fikk ca. 3000 kr i lån. Noen av bøndene har brukt pengene på å investere i husdyr eller en liten bedrift. Andre har investert i settepoteter og frø til dyrkningssesongen, i frukttrær eller i vanntanker for å samle regnvann. Nå venter mange bønder på at regntiden skal starte så de kan begynne å så. Vanligvis starter den i mai, men på grunn av klimaendringene kommer den stadig senere.

Fondet bøndene tar ut lån fra er rullerende. Det betyr at rentene bonden betaler inn sørger for lån til neste bonde. I tillegg til rentene bøndene selv betaler inn, bidrar dine investeringer med kapital i fondet som sørger for at flere bønder får muligheten fortere enn om de kun skulle brukt rentene. Våre partnere følger opp bøndene med rådgivning, sørger for at de gjennomfører klimatiltakene og betaler tilbake lånet som avtalt.

Dame viser fram høns

Teresa Pérez Marroquín, fra landsbyen Taltimiche Comitancillo har brukt den grønne kreditten til å investere i høns

Budsjett: Grønne mikrolån

Status: Under implementering

KostnadsposterKostnad
Innskudd i rullerende fond74 200 kr
Administrasjon og oppfølging4900 kr
SUM79 100 kr
Illustrasjon av penger med grønne vekster som spirer fra myntene
Nyhetssak

5 gode grunner til å investere i grønne mikrolån

Som utviklingsinvestor investerer du i prosjekter som er selve nøkkelen til det vi alle drømmer om — en mer bærekraftig og rettferdig verden. Her er fem gode grunner til at du gjør noe skikkelig lurt ved å investere i grønne mikrolån i Guatemala.

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: