Kvinner står foran kaffeplanter

5 grunner til å investere i grønne mikrolån

Publisert . | Oppdatert

Vil du gjøre en god investering som kommer de mest sårbare familiene til gode? Hos Utviklingsfondet kan du investere i prosjekter som er selve nøkkelen til det vi alle drømmer om — en mer bærekraftig og rettferdig verden. Her er fem grunner til at du bør bli utviklingsinvestor og investere i grønne mikrolån.

1. Kjøp nå og betal senere

En frase vi hører ofte og som er vel så relevant på landsbygda i Guatemala. I en tøff tid uten inntekt, under koronapandemien og ekstremvær, sliter mange med å ha råd til å kjøpe frø og redskaper. Hos oss kan bøndene ta opp et lite lån i starten av plantesesongen. Pengene kan de bruke til å kjøpe frø, verktøy eller drive dyrehold. Lånet betales tilbake etter innhøstningen, når varene er solgt på markedet.

2. Klimatilpasset matproduksjon er et miljøtiltak!

Ved å forplikte seg til å gjennomføre et miljøtiltak på jordlappen sin, får bøndene lavere renter enn de ville ha fått i en vanlig bank. Et tiltak kan for eksempel være bevaring av jord, plante frukttrær, bygge demninger, plante skog eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon. Det er de lokale selv, i samarbeid med Utviklingsfondet, som kommer fram til hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres. Det er bra for jorda!

3. Gi det videre

Fondet bøndene får lån fra er rullerende. Det betyr at de lave rentene bonden betaler inn, sørger for lån til neste bonde. Slik kommer ordningen, over tid, flere til gode.

4. Investering i gården gir bedre matsikkerhet

Bøndene får mulighet til å investere i eget gårdsbruk. På den måten kan de produsere mer mat og selge overskuddet slik at de har nok inntekter til barnas skolegang og skolemateriell. Når en krise oppstår, vil bonden også ha nok mat til sin egen familie.

5. Ringvirkninger for lokalsamfunnet

Når bøndene produserer nok mat, selges overskuddet videre. Grønne mikrolån sørger for at landsbyen har nok mat på bordet gjennom kriser og får bøndene raskt på beina igjen. 250,- kr i måneden er investering nok, til å forandre livet til en bonde i Guatemalas høyland og få den lokale matproduksjonen i gang. Ditt bidrag gjør at bøndene kan investere videre i eget liv og matsikkerhet. En smart og bærekraftig løsning for å forhindre dype matkriser!

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.