Nå sulter 8 millioner mennesker — kan slike sultkatastrofer forebygges?

Nær 8 millioner mennesker sulter i de fire landene El Salvador, Honduras, Guatemala og Nicaragua. Korona og ekstremvær er de viktigste årsakene til at verden nå rammes av sultkatastrofe. Aller hardest rammes de som allerede lever i en sårbar situasjon. Er det mulig å forebygge slike sultkatastrofer?

Dyp matkrise

Sommeren 2020 kunne Utviklingsfondets Sergio Alonzo i Guatemala, melde om stor matmangel og tapt inntekt hos folk flest. Matkrisen kom sammen med stopp i kollektivtransporten og nedstengte butikker og markeder. Folk sultet i hjemmene sine, mens de ventet på at stillstanden skulle ta slutt. De hvite flaggene man så i gatene var et signal som varslet at familien ikke hadde nok mat. I utgangen av 2020 ble Mellom-Amerika rammet av to voldsomme orkaner. 200 mennesker mistet livet og mer enn en halv million måtte forlate sine hjem. Resultatet vi står ovenfor i dag er en dyp matkrise. Regionen som Utviklingsfondet jobber i, er et av dem som er hardest rammet av klimaendringene. Økende katastrofer, sult, fattigdom, kriminalitet, vold, desperasjon og migrasjon driver regionen mot konflikt og autoritære regimer.

Matvareberedskap er kriseberedskap

En rapport Utviklingsfondet har utarbeidet blant våre målgrupper i Guatemala, viser at 16% av alle familiene har medlemmer i USA. Den akutte matvarekrisa har ført til at stadig flere vil forlate sine hjemland og legge ut på den usikre vandringen mot nord. Drømmen om USA har for mange blitt et mareritt i flyktningleirer i det nordlige Mexico. Det er hovedsakelig mennene som drar på flukt, og som etterlater kvinnene med ansvar for barn og hjem. Det er heldigvis håp for alenemødrene som blir igjen. Løsningen ligger i de små jordlappene og de som dyrker dem. De er bærebjelkene for tilgangen på lokalmat.

Matvareberedskap er kriseberedskap

Alenemoren Dominga, som bor i Guatemala, driver en liten gård. Der dyrker hun en viktig del av familiens mat, men det er ikke nok til å klare seg. For å ha råd til å forsørge familien, jobber hun tre dager i uken som dagarbeider i byen. Etter at landet stengte ned, ble det umulig å reise inn til byen og avlingene hennes var for lengst spist opp. Hadde hun hatt muligheten til å investere i sitt eget gårdsbruk, ville hun hatt nok mat gjennom krisa og inntekt til å slippe dagarbeidet.  Situasjonen viser hvor viktig mikrolån er.

Les mer om Dominga her!

Mat er et grunnleggende behov og tilgang til nok mat er en menneskerett

I kriser er robuste matsystemer som sikrer matvareberedskap, helt avgjørende.  Vi må jobbe både langsiktig og forebyggende, for å skape motstandskraft mot neste krise. Grønne mikrolån til bønder som Dominga, gir mer mat på bordet gjennom krisen og hjelper bøndene på beina igjen når krisen er over.

Du kan være med å forebygge sult og fattigdom ved å investere i grønne mikrolån i Guatemala. Les mer om Guatemala-fondet her

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.