Kvinne veiver med et hvitt flagg

Korona skaper nød i Guatemala

De hvite flaggene vaier tungt i nedstengte gater. Siden Guatemala ble satt i korona-lockdown, har folk flagget med ulike farger for å symbolisere tilstanden hjemme hos familien sin.

Hva betyr flaggene?

De røde flaggene signaliserer behov for medisiner. Svart, gult eller blått er et varsel om vold i hjemmet, men nå flagges det hvitt — og hvite flagg betyr sult. Et rop om hjelp. Familien mangler mat og det er alvorlig. «Jeg ser de hvite flaggene overalt», sier vår partner Sergio Alonzo. Han forteller at matmangelen er stor og at inntekten til folk flest forsvant sammen med den stengte kollektivtransporten, butikkene og markedene. Helsevesenet har knekt sammen og smittetoppen ser enda ikke ut til å være nådd. Presidenten svarer med total nedstengning og ingen får forlate hjemmene sine. Alle butikker er stengt. De som nekter å følge restriksjonene arresteres eller bøtelegges. For landets fattigste er dette en matkrise, mer enn en pandemi — en overlevelsesprøve som rammer utover viruset.

Jeg ser de hvite flaggene overalt

Sergio Alonzo

Alenemoren som ikke har nok mat til barna

Sergio forteller også om alenemoren Dominga, som han møtte i landsbyen Pepajau. Som mange andre i området, driver hun en liten gård. Der dyrker hun en viktig del av familiens mat, men ikke nok til å klare seg. For å ha råd til å forsørge familien, har hun jobbet tre dager i uken som dagarbeider i byen. Nå som landet er stengt ned, har hun ikke hatt mulighet til å reise dit. Avlingene hun selv har dyrket, er for lengst spist opp. Nå er alenemoren nødt til å låne penger fra naboen for å kjøpe mat. En kortvarig løsning, som gir henne enda flere byrder.

Kvinne og barn i Guatemala

Av personvernhensyn har vi valgt å benytte illustrasjonsfoto.

Harald Herland

Som bonde vet hun at hun må tenke langsiktig. Hadde hun hatt muligheten til å investere i sitt eget gårdsbruk, ville hun hatt nok mat gjennom krisa og inntekt til å slippe dagarbeidet. En langsiktig investering ville sikret henne i framtidige kriser.

Situasjonen viser hvor viktig mikrolån er!

Grønne mikrolån er løsningen

Med din hjelp kan vi gi grønne mikrolån til bønder som Dominga, slik at de kan dyrke nok mat. Det gir ringvirkninger for hele lokalsamfunnet. Når bøndene produserer nok mat, kan de selge overskuddet videre. På den måten kan grønne mikrolån sørge for at landsbyen har mat på bordet gjennom krisen og hjelpe bøndene på beina igjen når krisen er over. 50 års fremgang med redusert fattigdom og sult, settes nå på spill på grunn av den globale koronakrisen. Løsningen ligger i de små jordlappene og de som dyrker dem. De er bærebjelkene for tilgangen på lokalmat.

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.