Landskap i Guatemalas høyland

Myter og fakta om bærekraftig landbruk

Visste du at det bærekraftige landbruket som regel er mer produktivt enn det konvensjonelle? Sjansen er stor for at du tror på en eller flere myter om matproduksjon. Her kan du lese om fire av de.

Sant og usant

Myte 1: Konvensjonelt landbruk er mer produktivt enn bærekraftig landbruk

Fakta: Småskala, bærekraftig landbruk produserer langt mer per areal enn det konvensjonelle landbruket.

Myte 2: Kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler er nødvendig for effektiv matproduksjon

Fakta: Verdens økologiske avlinger er i snitt 132 % høyere enn gjennomsnittet, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Mann viser fram blomkålavling i åker
Harald Herland

Statistikk om landbruk

En undersøkelse av 12 millioner gårder i 57 ulike land som alle la om til ulike former for økologisk drift viste en gjennomsnittlig avlingsøkning på 79 %. For Afrika var økningen på hele 116 %.

Myte 3: De som støtter småskala bønder mener også at landbruk skal driver på samme måte som for flere generasjoner siden.

Fakta:
Det mest moderne og framtidsrettede landbruket er et bærekraftig landbruk som bygger på kunnskap samlet gjennom hundrevis av år i kombinasjon med moderne vitenskap. Denne typen landbruk jobber med naturen i stedet for imot den.

Det er det konvensjonelle landbruket, med monokulturer, høyt forbruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler, og en filosofi om at mennesker kan herske over og kontrollere naturen, som er gammeldags.

Myte 4: Det konvensjonelle landbruket tar vare på det biologiske mangfoldet i landbruket.

Fakta:
Det konvensjonelle landbruket domineres av 150 ulike typer avlinger tilsammen.

- 12 av disse står for 80 % av maten vi spiser - og mais, hvete, ris og potet alene utgjør 60 %.

- Småskala bønder dyrker 2,1 millioner varianter av 7000 ulike plantesorter!

Les mer om hvordan Utviklingsfondet jobber med landbruk her

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.