Vårt arbeid

Verdens matproduksjon og lokale samfunn trues av klimaendringer og overutnyttelse av naturressurser.

Her er en oversikt over hvordan vi jobber med bærekraftig utvikling i Etiopia, Guatemala, Malawi, Nepal og Somalia.

Hva er klimatilpasning i landbruket?

Hvordan kan verdens småbønder kjempe mot konsekvensene av klimaendringene? For at bøndene skal ha nok mat med god næring, må landbruket tilpasses et klima i endring.

Bondekvinne fra Guatemala viser frem kaffebønner

Hvorfor er biologisk mangfold i landbruket viktig?

Jordas biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det kjempes hardt for at ikke genetiske ressurser skal gå tapt. Men hvorfor er egentlig biologisk mangfold i landbruket så viktig?

Gronnsaker biologisk mangfold Malawi

Forvaltning av naturressurser

Naturressurser som for eksempel skog, planter og vann er avgjørende for at menneskene skal overleve. Bevaring og bærekraftig bruk av naturressursene er viktig for å sikre matproduksjonen og for vår evne til å møte klimautfordringene i framtiden.

Skog_Guatemala_naturressurser_klimatilpasning

Slik fungerer mikrolån og kredittordninger

Dype matkriser kan unngås. Her kan du lære mer om hvordan mikrolån og kredittordninger kan sikre familier som er avhengige av mat og inntekter fra sin egen jordlapp.

Malawi Mikrolan matmarked

Slik jobber vi med å styrke kvinners rettigheter og likestilling

Likestilling og styrking av kvinners rettigheter er svært viktig for å hindre matkriser og fattigdom. Når kvinner får tilgang og kontroll over ressurser på lik linje som menn, viser erfaring at det får store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Betydningen av å styrke sivile samfunn

Et organisert og sterkt sivilsamfunn er viktig for at samfunnsendringene skal skje på demokratisk vis og for at sårbare og marginaliserte gruppers rettigheter blir ivaretatt.

Bonder Malawi styrker lokalsamfunn