Kvinne med åndedrettsvern kjøper bananer på markedet

Hvordan mikrolån gir kvinner muligheter på markedet

Publisert . | Oppdatert

For å lykkes med å selge mat på markedet, må det først produseres nok mat — både til egen familie og for å sikre seg inntekt. Mikrolån gir familiene mulighet til å drive gårdene sine på en bærekraftig og langsiktig måte, slik at de har nok mat — også når en krise oppstår.

Likestilling er avgjørende for fattigdomsreduksjon

Når kvinner får tilgang til innsatsfaktorer, som teknologi, gjødsel, såfrø, markeder og kapital, får det også store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland. FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. I et land som Guatemala, er for eksempel over halvparten av bøndene kvinner, men selv eier de mindre enn 10% av alt jordbruksland. Kvinnene tjener mindre og har færre muligheter. Et likestilt landbruk er en nøkkel for å bekjempe både sult og fattigdom. Kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, men har gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Dette er grunnen til at det er viktig å satse på mikrolån. Mikrolån gir kvinner mulighet til å investere i sin egen virksomhet.

Hvorfor er grønne mikrolån løsningen?

Låntakeren kan ta opp rimelige lån når det trengs. Det gis lavere renter enn et vanlig lån, mot at låntakeren forplikter seg til å gjennomføre et konkret klimatilpasningstiltak i lokalsamfunnet. Gjennom dette prosjektet, kan hun få tilgang til penger når det oppstår prekære behov. Slike ordninger viser seg å være et viktig sikkerhetsnett, når inntekten faller bort og mat trengs som mest — akkurat som under den nåværende koronapandemien.

Marked i Guatemala under korona
Waldo Lopez

Hva brukes lånet til?

Lånet skal brukes på tiltak som hever egen inntekt og matsikkerhet. For eksempel kan bøndene bruke beløpet på å kjøpe frø i starten av sesongen og betale tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet. Pengene kan også brukes til å starte en liten bedrift eller til å starte dyreproduksjon.

Klimatilpasning er en del av avtalen

I tillegg til renter og avdrag forplikter låntakerne seg til å bidra med klimatilpasningstiltak på sin egen tomt. Det kan for eksempel være bevaring av jord, plante frukttrær, bygge demninger, nyplante skog eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon – altså at jorden vaskes bort. Det er kvinnene selv som i samarbeid med Utviklingsfondet kommer fram til hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres i landsbyens grønne kredittordning. Når det tas opp lån bestemmer de lokale hvilke av disse tiltakene de ønsker å gjennomføre.

Invester langsiktig i løsninger som gir trygghet til familier

Vil du være med å investere i mikrolån? Bli utviklingsinvestor og gi kvinnene i Guatemala muligheten til å klare seg selv og forsørge sin familie. Ingen vet når neste krise vil ramme, enten det er et nytt virus, en flom eller langvarig tørke. Når det produseres nok mat har det ringvirkninger for hele lokalsamfunnet. Ved å investere i mikrolån sørger vi for at landsbyen har mat på bordet gjennom kriser og at bøndene kommer raskt på beina igjen når krisen er over.

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.