- Vi må være kloke og tilpasse oss. Vi må se an såtida med hensyn til været, og finne frem til kaffesorter som tåler det nye klimaet.

Publisert . | Oppdatert

Guadalupe bor i en bygd som heter Chanjón. Den ligger sørvest i landet i regionen Huehuetenango. Her i Guatemalas høyland er småskala landbruk den viktigste sysselsettingen for folk flest.

Livet som småbonde i Guatemala er tøft

De fleste dyrker på små jordlapper i bratte skråninger hvor jorda lett blir ødelagt av ekstremvær. Det er vanskelig å få tilgang til kreditt, og mange migrerer ut av landet eller som dagarbeidere til plantasjer i lavlandet. Dette påvirker både familiestruktur og barns oppvekstsvilkår.

I området hvor Guadalupe bor dyrkes det blant annet mye potet. Det blir også produsert mye kaffe her. For Guadalupe og hennes familie er kaffen en viktig inntektskilde. Mais og bønner dyrker de til eget forbruk, men kaffen selger de til kooperativet de er medlemmer av.

Les mer:
Esther i Malawi lærer videre det hun har lært om klimaendringer til andre bønder

Klimatilpasning må til for å berge kaffen

Den aller beste kaffen dyrkes høyt oppe i fjellene, og vokser ikke hvor som helst. Det er en sårbar plante som er følsom for temperaturendringer. Guadalupe har mange tanker om klimaendringene.

Hun forteller om sykdommer på kaffeplantene, lengre tørkeperioder, regn og hagl til feil tid som skaper problemer med både såing og innhøsting. Og så er det orkanene.

- Orkaner bringer for mye regn, for ikke å snakke om at folk dør, sier hun. - De utløser skred som begraver folk, og gjør at veiene blir uframkommelige. Dette har påvirket oss mye.

På gården har de gjort flere tilpasninger for å håndtere de nye værmønstrene. Hun forteller at de planter trær for å gi skygge til kaffeplantene, og at de lager levende gjerder av planter som holder på jorda, som kraftig regn ellers fort tar med seg.- Vi må være kloke og tilpasse oss. Vi må se an såtida med hensyn til været, og finne frem til kaffesorter som tåler det nye klimaet.

Les også: Frøydis i Hordaland har gjort endringer for at utstyr og driftsopplegg skal fungere uansett vær.

Småbønder har verdens viktigste jobb

Guadalupe er en stolt jordbruker. For selv med knappe ressurser har hun og familien fått til mye. Kaffen hun produserer er av god kvalitet, og gjennom et samarbeid med Utviklingsfondet eksporterer kooperativet kaffe til norske Kjeldsberg.

- Jeg føler meg stolt over å jobbe med kaffe. Jeg kan produsere den, bearbeide den, og jeg føler meg stolt over å være med i kooperativet – og at kaffen sendes langt av gårde.

Guadalupe forteller videre at hun håper at hennes barn og barnebarn vil lære seg om jordbruk, selv om tidene forandrer seg. Hun er bekymret for at det er vanskelig å finne arbeid, selv om barna har utdanning. Kaffe og mais vil være viktig også i fremtiden, spår hun.

- Hvis det ikke er noen som sår, ingen som jobber med jordbruk, hva skjer da?, spør hun.

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.