Utviklingsfondet

Om oss

Dersom verdenssamfunnet ønsker, kan sult utryddes. Og dersom den fattige bonden på landsbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien trenger. Hun kan være sikker på at de har nok mat neste år også. Og hun kan selge et overskudd, slik at barna kan gå på skole og få legebehandling neste gang de blir syke. Slik utryddes fattigdom.

Aldri har forholdet mellom mat og miljø vært tydeligere. Klimaendringer og overutnytting av naturressurser truer matproduksjonen. Aller verst er det i de områdene av verden der de fattigste bor.

Utviklingsfondet jobber skulder ved skulder med verdens fattige bønder. Vi bistår partnere og bønder i felt, og vi får kunnskap og inspirasjon fra dem. Sammen tar vi kampen mot urettferdighet og for en bærekraftig verden. Vi bekjemper miljøødeleggelser og viser veien mot et bærekraftig landbruk.

Samtidig er det viktig å ikke ha et urealistisk forhold til virkeligheten. Utviklingsfondet forholder seg til fakta: FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk (FAO) melder at småskala landbruk produserer mer og bedre mat på langt mindre areal enn det industrielle landbruket. Med bedre jordbruksteknikker, mangfold av såfrø og markedsadgang vil disse være viktige matprodusenter i en verden med flere munner å mette. Derfor satser Utviklingsfondet på småbonden som morgendagens helt. Vi heier på bonden!

Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi støtter fattige mennesker i deres eget arbeid for å kunne fø seg selv, komme seg ut av fattigdommen og sikre miljøet. Utviklingsfondet har trettifem års erfaring med å kombinere miljø- og utviklingstiltak i konkrete selvhjelpsprosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika

Les om hvor og hvordan vi jobber

Les om våre hovedtema