Målet med norsk bistand er å avskaffe fattigdom. Utviklingsfondet bidrar til å oppnå dette målet ved å arbeide for at fattige mennesker på landsbygda får nok og sunn mat, bedre økonomi, er godt rustet i møtet med klimaendringer og kriser og får økt makt og innflytelse over egne liv.

Vi jobber med fire tematiske hovedsatsinger i alle våre programland. Disse er: 

  1. Matsikkerhet og ernæring
  2. Klima og miljø
  3. Økonomi og markedsadgang
  4. Deltakelse og likestilling.

Utviklingsfondet har programmer i disse landene:

 

Etiopia

Etiopia er et av verdens fattigste land. Mer enn 25 millioner etiopiere lever i fattigdom, og fattigdommen er mest utbredt på landsbygda.  Slik bekjemper vi sult og fattigdom i Etiopia

Guatemala

Guatemala er et land med ekstrem høy grad av ulikhet mellom rik og fattig. FNs matvareorganisasjon (FAO) estimerer at 53 prosent av befolkningen lever i fattigdom, og blant Mayaindianere er det så høyt som opptil 83 prosent.  Slik bekjemper vi sult og fattigdom i Guatemala

Malawi

Malawi ligger sør-øst i Afrika og er et av de fattigste landende i verden. Landbruket står for hovedinntekten til over 80 % av befolkningen.  Slik bekjemper vi sult og fattigdom i Malawi

Nepal

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land, og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer befolkningen hardt.  Slik bekjemper vi sult og fattigdom i Nepal 

Somalia

Somalia er klassifisert som en sårbar stat. Fattigdom er svært utbredt og rundt 3 av 4 somaliere lever under fattigdomsgrensen.  Slik bekjemper vi sult og fattigdom i Somalia