Nordmenn elsker kaffe 

Butikkhyllene tilbyr i dag et bredt spekter av ulike kaffevarianter. Voksne nordmenn skal ikke veldig langt tilbake i tid for å huske at mange slettes ikke visste hva en kaffe latté eller macchiato var. Norge har i dag en sterk kaffekultur og kaffe er vår viktigste sosiale drikk. Hele syv av ti nordmenn drikker kaffe hver dag — faktisk 160 liter kaffe i året. Det er nok vanskelig for 2,8 millioner kaffedrikkende nordmenn å forestille seg en verden med mangel på kaffe. En omfattende rapport fra anerkjente Science Advances viser at et varmere klima truer verdens kaffeproduksjon. Ifølge studier fra The Climate Institute vil all dyrkbar mark til kaffeproduksjon halveres innen 2050. 

Rammer kaffebønder hardt 

Kaffe er en av de mest sårbare matplantene som rammes hardest av økte temperaturer. Med økt temperatur følger mer tørke, nye skadedyr og økt forekomst av sykdommer. Det blir vanskeligere å dyrke kaffe i lavtliggende områder, noe som skaper store problemer for småbøndene. De fleste kaffeprodusentene lever i land som mangler både infrastruktur og statlig kapasitet til å tilpasse seg et endret klima. Målt i pengeverdi er kaffe en av verdens største eksportvarer og millioner av småbønder verden over lever helt eller delvis av kaffedyrking. 

Sertifisering og felles innsats — viktig for å sikre framtidens kaffebønder 

For å tilpasse verdens landbruk til klimaforholdene og unngå mangel på viktige råvarer, er vi nødt til å investere i klimasmart jordbruk. Det handler om å gjøre landbruket mer robust i møte med endrede værmønstre, samtidig som vi tar vare på miljøet, og sikrer bedre avlinger og god inntekt til bonden. Verdens kaffeproduksjon avhenger av at småbonden styrkes. En felles dugnad må til med innsats både fra:  

  • Næringslivet som handler råvarer. 

  • Myndighetene som regulerende instans.  

  • Forbrukere (deg) som kan bidra ved å etterspørre varer som er ansvarlig produsert.  

Som forbruker kan du se etter sertifiseringene UTZ og Fairtrade. Disse jobber etter FNs bærekraftsmål og er et bevis på at kaffen er avlet frem under kontrollerte forhold, uten barnearbeid, slaveri og svindel. Sertifiseringsorganene jobber også med retten til å organisere seg, minstelønn, HMS og miljø samt rådgiving og skolering av kaffebøndene, slik at de får utnyttet jordbruket sitt på best mulig måte. 

I samarbeid med Utviklingsfondet selger Kjeldsberg dobbeltsertifisert kaffe fra Huehuetenango.

Hva kan du gjøre for å redde kaffens framtid? 

For det første bør du passe på å velge kaffe som er ansvarlig produsert. Maria Caspar Escobar, en av kaffebøndene Utviklingsfondet støtter i Huehuetenango, har vunnet priser for kaffen sin. I samarbeid med oss, tilbyr Kjeldsberg nå den unike kaffen fra kaffebøndene i Huehuetenango i kaffehyllene på REMA1000. Kjeldsberg er den eneste storskalaprodusenten i Norge som kun leverer sertifisert kaffe. I tillegg til å velge bærekraftig kaffe, kan du bidra til å sikre kunnskap og kapasitet hos småbøndene ved å bli utviklingsinvestor i Guatemala. Du velger selv beløp og pengene går til investering i blant annet: 

  • Grønne kreditter, slik at kaffebøndene kan ta rimelige lån når det trengs. 

  • Frøbank, slik at kaffebøndene alltid har tilgang til frø. 

  • Vanntanker, så det alltid er nok vann til å vaske kaffebøndene med.