Raruba Aden Bodaya (15) kommer fra Afar i Etiopia. Som de fleste andre i Etiopia bor familien hennes på landsbygda og livnærer seg av jordbruk. Klimautfordringer som tørke og flom har rammet befolkningen i Etiopia hardt de seneste årene, og småbønder som Rarubas familie er ekstra utsatt.

Det finnes løsninger

Utviklingsfondet jobber langsiktig sammen lokale partnere for å sikre tilgang vann. Vi sørger for å bygge vannpumper, damanlegg, brønner, vanningssystemer og gir opplæring i ulike vannsamlingsmetoder.

En del av Utviklingsfondets arbeid i Afar i Etiopia er å utvikle store vannreservoarer, også kalt sisterner. Utviklingsfondet har støttet byggingen av en helt ny sisterne der hvor Raruba bor. Neste gang regnet kommer vil vannet fylle sisternen, og Raruba og resten av lokalsamfunnet kan hente vann derfra i lang tid framover. 

Les mer om løsningene vi har utviklet her: Vann - en kilde til utvikling

- Det er fint å ha vann nærmere der vi bor. Da trenger vi ikke å gå så lange avstander for å hente vann. Da går vi heller ikke glipp av timene på skolen, sier Raruba.

Jentene taper

Å øke tilgangen på vann er viktig for å redusere tiden særlig kvinner og barn bruker på å hente vann. Raruba forteller at det er hennes ansvar å hente vann hjem til familien. Men oppgaven er ikke lett og veien er lang. Vannkannen hun bærer veier mange kilo og fra hun går ut av huset klokka syv om morgenen til hun kommer tilbake har det ofte gått to-til-tre timer.

- Det er kvinnene som henter vann – aldri menn, sier hun. 

Raruba går i sjette klasse på den lokale skolen. Hun går i samme klasse som sin tre år yngre bror. Det er ikke uvanlig at jentene henger noen år etter på skolen. Jenter bærer ofte et større ansvar for oppgaver i hjemmet, og disse pliktene kan være vanskelig å kombinere med skole og lekser. Når regnet uteblir og det blir lengre å gå for å skaffe nok og rent vann, er det i første omgang jentene som taper.

Se hele filmen om Raruba her.

Raruba med venninner, Afar i Etiopia

Her er bilde av Raruba helt til venstre sammen med venninnene som hun pleier å hente vann med. 

Uten vann – ingen muligheter

Vannet Raruba henter er helt avgjørende for at familien skal klare seg. Når regnet uteblir og de ikke har tilgang på annet vann svikter avlingene og sulten banker på døren. Jorda familien dyrker er avhengig av vann for å gi liv, og familiemedlemmer og husdyr trenger vann for å overleve. Skittent drikkevann er i tillegg svært helseskadelig. Det kan føre til sykdom og i verste fall få dødelige konsekvenser.  

- Et menneske kan ikke fungere uten å drikke vann. Andre ting, som helse og skole, kommer etter vann. Vann kommer først, sier Rarubas far Aden Bodaya Mola, mens han stirrer bekymret ut i lufta.

Med tilgang til vann fra sisternen kan Raruba bruke dagene på skolen. Kanskje vil hun en dag få oppfylt drømmen om å bli lærer?

Vil du gi flere jenter som Raruba en mulighet? Her kan du investere i våre prosjekter.

Se hele filmen om Raruba her.